Dr. Hauschka

Spørsmål om emballasje

Hvorfor tilbyr ikke Dr. Hauschka refillpakker?

Dette er en hygienisk forholdsregel, ettersom Dr. Hauschkas produkter ikke inneholder syntetiske konserveringsmidler.

Hvordan velger Dr. Hauschka emballasje?

Emballasjen må oppfylle flere krav: Som primæremballasje skal den først og fremst beskytte produktet mot forurensning, lys og atmosfærisk oksygen, og dermed bevare kvaliteten på det emballerte produktet på en best mulig måte under lagring, transport og bruk. Som sekundæremballasje, f.eks. kartonger, skal den i tillegg beskytte innholdet mot lys, brekkasje, osv., og sørge for god plass til produktinformasjon som f.eks. innholdsdeklarasjoner eller bruksanvisninger. 

Bare en balansert kombinasjon av emballasje og oppskrift garanterer et produkt av høy kvalitet. Ved utvikling av nye produkter tenker vi derfor nøye gjennom hva slags emballasje vi skal bruke for å beskytte produktets kvalitetsinnhold på en optimal måte.

Hvorfor bruker Dr. Hauschka aluminiumstuber som emballasje?

Hovedoppgaven til en emballasje er å beskytte produktet mot forurensning, lys og atmosfærisk oksygen, og dermed bevare kvaliteten på det emballerte produktet på en best mulig måte under lagring, transport og bruk. For å oppnå dette veier vi fordelene og ulempene ved ulike emballasjematerialer for hvert nye produkt. Spesielt i forhold til produktbeskyttelse er aluminium et ideelt emballasjemateriale. Det slipper hverken gjennom lys eller oksygen, og på grunn av sin plastiske form unngår man at forurensninger eller mikroorganismer fra luften trekkes inn i tuben etter at man har klemt ut noe av innholdet. Dette gjør at hvert produkt, selv om det inneholder veldig sensitive innholdsstoffer, er optimalt beskyttet. 

Aluminiumstubene som brukes til Dr. Hauschkas produkter er dekket på innsiden med et nøytralt belegg. Dette belegget oppfyller kravene i den tyske næringsmiddelregelverket og kan også brukes til pakking av næringsmidler. Det oppstår dermed ikke i direkte kontakt mellom kremen og metallet.

Emballasjen som Dr. Hauschka bruker til sine produkter kan resirkuleres. Blant annet har aluminium veldig gode resirkuleringsegenskaper, det vil si at det kreves lite energi for å resirkulere de tomme aluminiumstubene.