Dr. Hauschka

Juridisk informasjon

TMC Nordic A/S
Transformervej 8
2860 Søborg
Danmark
Telefon: +45 45 65 55 55

Grafisk design og programmering av nettstedet: NO TINS, digital development & design studio

Bilder: ABSIM, Reinhard Büchner, Catrin Cohnen-Deliga, Christine Ellinger, Beat Ernst, Kim Fernald, Tim Gray, Gunther Hasler, Dr.med. Frederico Hemmerich, H.P. Hoff, Janine Hosegood, Kay Johannsen, Andreas Kraatz-Röper, Nathalie Pelosie, Silicya Roth, Deniz Saylan, Arne Schneider, Christine Schneider, Frank Uhlig, Frank Vincentz, WALA Archiv, Zuckerfabrik digital, submedia, shutterstock.com, Matthias Zimmermann, Dirk Wilhelmy, Bart Wursten.

WALA®, Wala Logo®, viaWala®, Dr.Hauschka®, Dr.Hauschka Med®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®, CulturCosmetic® og Dr. Hauschka Design er registrerte varemerker som tilhører WALA Heilmittel GmbH 

Ansvarsinformasjon:  Til tross for nøye kontroll av innholdet på sidene som eksterne lenker peker til, påtar vi oss ikke ansvar for dette innholdet. Det er eierne av sidene som de eksterne lenkene peker til som har ansvaret for innholdet på disse sidene.