Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Alle nye produkter starter som en ide.

Det kan skje på en spasertur, ved synet av en plante, under en samtale med en kunde eller midt i en korøvelse at en ny ide begynner å spire. Annette Greco er leder for utviklingsavdelingen i WALA og hun er overbevist om at det er slik det skal være - ideer tvinges ikke gjennom i et laboratorium.

Greco er apoteker, og setter stor pris på den kunnskapsdelingen og de kreative innspillene hun finner hos WALA. De mange innspillene kommer fra en mengde forskjellige personer med ulike fagbakgrunner og nasjonaliteter. I tillegg er det alltid mange forskjellige avdelinger involvert når et produkt skal utvikles. "Og plutselig ligger det noe i luften". Slik beskriver Annette Greco det tidspunktet i prosessen når teamet trekker seg tilbake i laboratoriet for å omsette de mange ideene til brukbare sammensetninger i WALAs produkter. Denne "galeniske" utviklingsmetoden kombinert med farmasøytisk knowhow og mange års erfaring utgjør grunnlaget for et nytt produkt og produktets særegne duft. Når forskerteamet er ferdig går andre av WALAs medarbeidere i gang med de påfølgende utviklingsoppgavene. På de forskjellige avdelingene blir det undersøkt om de utvalgte råstoffene er tilgjengelige som økologisk vare, om man kan kontrollere stoffenes kvalitet ved hjelp av analyser og om stoffene overholder gjeldende lovkrav. Samtidig vurderer medarbeiderne hvordan man best mulig kan fremstille det ferdige produktet, hvilken innpakning det skal ha, og ikke minst hvordan man forteller kundene om det nye produktet. Forøvrig koordineres alle disse trinnene i prosessen av den ansvarlige enheten for produktledelse.

Kunsten å kombinere harmoni og effekt.

De galeniske produktutviklernes fremste oppgave er å finne et harmonisk forhold mellom et nytt produkts planlagte effekt og de aktive ingrediensene som produktet inneholder. Analysen av ingrediensene er ikke bare rettet mot å finne en harmonisk sammensetning. Den har også som mål å finne frem til den beste måten å tilberede råstoffene på. "Det er ikke nok å si at produktet skal inneholde roser", forklarer Greco. Det store spørsmålet er ikke hva, men hvordan. Noen ganger bruker hun eteriske oljer, andre ganger ekstrakter fra forskjellige frukter og så igjen rosevann i kombinasjon med en grunnsubstans fra blomstene. "På samme måte som du bruker tomater til å lage en salat, en suppe eller en saft, er tilberedningen av en legeplante avhengig av hvilken del av kroppen den skal brukes på og hvilken effekt man ønsker fra planten.“

Når Annette Greco og teamet hennes jobber med fremstillingen av en sammensetning, fokuserer de alltid på plantens fysiske egenskaper og hvilken fremstillingsprosess som er den riktige. Kun på denne måten oppnår de ferdige produktene en helhetlig dimensjon som kan stimulere mennesket på mange forskjellige områdert.

„WALA er en av de få virksomhetene som har lykkes med sine produkter over hele verden. Grunnen til dette er at vi ikke utvikler produkter for spesifikke markeder, men for forskjellige mennesker.“
- Annette Greco -

Det er ikke unormalt for utviklingsavdelingen å prøve ut 200 forskjellige sammensetninger før de finner den rette. Og når et nytt produkt er utviklet, blir det testet av uavhengige institutter som kontrollerer virkning og hudvennlighet - naturligvis uten bruk av dyreforsøkt,

før vi endelig er klar til å bringe den nye ideen gjennom det nye produktet ut til kundene.