Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Om kosmetikk og dyreforsøk

Kosmetikk og dyreforsøk: slik klarer vi oss uten

Dr. Hauschkas kosmetikk fremstilles av WALA Heilmittel GmbH. Bedriften har jobbet med naturlige ingredienser og biodynamisk dyrking av legeplanter siden 1935, og har dermed lang erfaring på området. Dr. Hauschkas hudpleieprodukter kom på markedet i 1967. Det har hele tiden vært svært viktig for oss at produktene blir utviklet og fremstilt på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

Det betyr selvsagt også at Dr. Hauschkas kosmetikkprodukter aldri har vært testet på dyr, verken av eller for oss, siden bedriften ble grunnlagt i 1967.

Selv om Dr. Hauschkas kosmetikk aldri har vært testet på dyr, ser vi på EUs nye kosmetikkdirektiv som et stort fremskritt når det gjelder dyrebeskyttelse i hele kosmetikkindustrien: Den 11. mars 2013 ble det forbudt å teste kosmetiske produkter og råstoffene i kosmetiske produkter på dyr i EU på grunn av bestemmelsene i kosmetikkdirektivet. Dette er et juridisk bindende forbud som alle kosmetikkprodusenter i EU må rette seg etter.

Hvordan kan vi likevel garantere at Dr. Hauschkas kosmetikk er hudvennlig?

Før produktene kan lanseres på markedet, må de alle testes for trygge og hudvennlige innholdsstoffer. Dette gjelder blant annet undersøkelser av innholdsstoffenes toksikologiske egenskaper. Undersøkelsen omfatter all tilgjengelig faglitteratur, rettslige forskrifter, spesifikasjonsverdier, myndighetenes anbefalinger og erfaringsverdier.

De nøye utvalgte innholdsstoffene er grundig karakterisert helt fra produksjonen og til de brukes i sluttproduktet. De er tillatt for bruk i kosmetikk i de konsentrasjonene de forekommer. Undersøkelsene viser at de er trygge for bruk i kosmetikk.

Dermatologiske tester på frivillige personer gir bedre informasjon enn ved dyreforsøk.

I tillegg lar vi også uavhengige institutter utføre dermatologiske tester på frivillige testpersoner før nye produkter innføres på markedet. Disse bekrefter at vår kosmetikk er svært hudvennlig. Etter vårt syn er slike brukertester mye mer relevante og effektive enn alle typer dyreforsøk.

Dessuten har vitenskapen gjort store fremskritt i utviklingen av alternative testmetoder og sikkerhetsevalueringen av kosmetikk i de senere årene. Dermed finnes det stadig flere testmuligheter innen NGRA (“next generation risk assessment”) som kan brukes til å kontrollere om kosmetiske råstoffer og produkter er hudvennlige.

Blant de alternative metodene til dyreforsøk finner vi såkalte in vitro-metoder (in vitro = latinsk for i glass), altså tester som utføres utenfor levende organismer i reagensrør, for eksempel på cellekulturer.

Alle kosmetikkprodukter fra Dr. Hauschka er oppført på PETA-listen “Kosmetikk uten dyreforsøk”. Du finner listen på hjemmesiden til PETA: Kosmetikk uten dyreforsøk | Den offisielle listen fra PETA‎.

Som produsent av sertifisert naturkosmetikk av høy kvalitet har WALA Heilmittel GmbH et spesielt etisk ansvar. Innenfor rammene av vår egen biodynamiske dyrking av medisinplanter og den kontrollerte økologiske driften av de sertifiserte Demeter-gårdene våre engasjerer vi oss for en menneskeverdig, bærekraftig og ansvarsfull omgang med dyr og hele det økosystemet vi er en del av. Hos oss finner du også vegan kosmetikk.

Kosmetikksikkerhet og -informasjon fra WALA Heilmittel GmbH