Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Forskning

Legeplanter i forskningslaboratoriet

For å utvikle og forbedre våre produkter, samt kunne velge ut, dyrke, oppbevare og bearbeide egnede planter trenger vi informasjon. Vi ønsker å forstå hvordan hver plante fungerer i forhold til sine innholdsstoffer og sin natur, og hvordan vi på best mulig måte kan aktivere og utnytte disse egenskapene i våre produkter.

Professor Florian Stintzing er utdannet næringsmiddelteknolog og leder WALAs forskningsavdeling. Avdelingen har ca. 50 medarbeidere som omfatter farmasøyter, biologer, geoøkologer, kjemikere og næringsmiddelteknikere. Sammen svarer de på spørsmål innenfor WALAs ulike fagfelt. Alt etter hvordan oppgaven ser ut, samarbeider WALAs egne eksperter også med forskere fra universiteter og andre vitenskapelige institusjoner. "Vi kjenner kompetansen vår og vet derfor nøyaktig når vi trenger hjelp utenfra. Ved å se den samme problemstillingen fra flere forskjellige vinkler kommer vi et viktig skritt videre i utviklingen av kunnskapen vår", forklarer Stintzing.

"Når vi skal utvikle et nytt produkt er samarbeidet på den galeniske utviklingsavdelingen  spesielt intensivt. Vi jobber tett sammen fra starten og trekker hele tiden inn kollegene våre under prosessen. Det nære samspillet skaper en kreativ energi som også kan merkes i produktet", avslutter han.

Fytokjemisk bevisføring

Det er viktig at vi har stor kunnskap om plantene som inngår i utviklingen av våre produkter. Vi må vite hvor de vokser, når de skal høstes og finne den beste måten å bearbeide dem på, og her spiller våre grundige notater en viktig rolle. Takket være WALAs egen forskningsavdeling vet vi for eksempel at det er best å vente til august før marikåpen (Alchemilla vulgaris) høstes. På det tidspunktet har planten den høyeste konsentrasjonen av aktive stoffer som virker på huden. Dette utnyttes bl.a. i vår Beroligende Maske.

Og hver plante fremmer nye spørsmål. Når vi bruker solhatt er vi for eksempel interessert i hvilke underarter som passer optimalt til vårt produkt og hvilken måte som er den beste for å tilberede planten. Skal vi bruke en essens, en vannrik ekstrakt eller presset saft? Vår forskningsavdeling har kommet frem til at presset saft fra den nesten ukjente Echinacea pallida har en stor effekt når man bruker den på leppene, noe som siden er bekreftet av Institutt for virologi på universitetet i Heidelberg. Det er grunnen til at vi bruker presset saft fra nettopp denne planten i Leppepomade.

"Denne form for konkrete resultater er viktige. Ikke bare for WALA, men også generelt for hvordan vi verdsetter våre naturlige hudpleieprodukter og forstår forskjellene mellom dem på".
Prof. Dr. Florian Stintzing

Blant de forskningstemaene som forskerne våre jobber intensivt med å avdekke er stabiliteten til eteriske oljer, kvedevoksens kvalitet og middagsblomstens hemmelighet. Forskernes resultater brukes direkte i våre fremstillingsmetoder og hjelper med å besvare spørsmål om hvordan vi kan få en bedre forståelse av de råstoffene som inngår i fremstillingen tidlig i prosessen og hvordan vi kan komme frem til enda mer effektive sammensetninger. Når forskningsresultatene er av generell vitenskapelig interesse offentliggjør vi dem i internasjonale fagmagasiner.

På den måten sikrer vi at andre utenfor WALA også får glede av vår forskningsinnsats.