Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Helbredende impuls

Hvor kommer livskraften fra? Og hvordan kan den blomstre mer?

Uansett om det er snakk om kompost i vår biodynamiske hage, et økologisk roseprosjekt i Afghanistan, familiene til våre ansatte eller et av våre produkter på hyllen hjemme hos deg, er vårt mål alltid det samme – å støtte kreftene og energien overalt hvor de finnes.

Vi gjør dette ved hjelp av en rekke forskjellige impulser: naturens rytmer som vi innarbeider i produktene fra WALA Medisin og Dr. Hauschka Hudpleie, gratis landbruksrådgivning til våre råstoffleverandører som går over til avlinger som er økologisk dyrket eller Demeter-godkjent, bidrag til dekning av barnehageutgifter og skolepenger for våre ansatte, preparater vi bruker for å friske opp komposten, som vi igjen bruker for å stimulere jorden. Alle disse impulsene har en ting til felles: de er basert på prinsippet om å se verden som en helhet og ta ansvar uten å begrense.

"Velferden til personer som samarbeider er større, jo mindre den enkelte krever tilbake for egne ytelser. Det vil si, velferden øker jo mer den enkelte gir til sine medarbeidere og jo flere av den enkeltes behov som dekkes av andres ytelser."
Rudolf Steiner

Et godt grunnlag for gode produkter.

Mange små impulser skaper sammen en helhet som virker både stimulerende og normaliserende, gir støtte og tiltro til egen kraft. Det er på dette grunnlaget vi utvikler Dr. Hauschkas hudpleieprodukter som gir huden målrettede impulser for egenaktivitet, og produktene fra WALA Medisin som styrker det naturlige immunsystemet og dermed vekker kroppens indre lege.

Og det er på dette grunnlaget vi møter våre ansatte, leverandører og kunder.

  • • Vi streber etter å bruke økologiske og biodynamiske ingredienser. Vi legger vekt på en produksjon uten bruk av kjemiske sprøyte- og plantevernsmidler, og som bidrar til å opprettholde jordens fruktbarhet, fremmer biodiversitet, respekterer naturens egen balanse og styrker jorden i sin helhet.
  • Når det gjelder økologi handler vi ikke bare ut fra vår egen overbevisning, men også fra egne erfaringer. Vi har en egen biodynamisk hage med legeplanter og driver et eget Demeter-godkjent landbruk. Vi deler gjerne vår praktiske kunnskap ved å starte en lang rekke økologiske landbruksprosjekter rundt om i verden.
  • Vi etablerer langsiktige relasjoner med våre samarbeidspartnere, enten dette er leverandører av ricinusolje i Asia, sheasmør i Afrika eller emballasje i Europa.  Forholdet til våre partnere er basert på rettferdig handel som er preget av gjensidig tillit og mulighet for selvstendig utvikling. Vi stiller også en rådgiver med ekspertise innen biodynamisk dyrkning til rådighet dersom våre partnere ønsker dette.
  • Virksomheten vår eies av stiftelsen WALA Stiftung: Ut ifra stiftelsens overordnede perspektiv blir ideen om helbredende impulser og synlig sett ut ifra en forretningsmessig vinkel ved at overskuddet fra virksomheten føres tilbake til stiftelsen som plasserer dem i langsiktige investeringer og delvis utbetaler det til våre medarbeidere.
  • Våre medarbeidere har også rett til en andel av WALAs overskudd. Vi gir dem frihet og ansvar, men tar også delvis ansvar for deres privatliv gjennom våre frivillige sosiale ytelser og bidrag til dekning av barnehageutgifter og skolepenger.
  • • Vi gjør alt vi kan for å sikre at virksomheten lever opp til prinsippet om bærekraftighet. Strømmen vi bruker er fra 100 % fornybare energikilder og virksomhetens bygninger er oppført basert på bærekraftige byggeprinsipper. Vi stiller sykler til rådighet for våre ansatte slik at de kan komme seg til og fra arbeidet, og på arbeidsplassen tilbyr vi økologiske måltider. På grunnlag av dette engasjementet har vi vært miljøsertifisert siden 1999.

For oss preger disse mange impulsene kvaliteten til hvert enkelt produkt.