Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

WALA-stiftelsen

Overskudd er interessant når det skaper muligheter.

WALA Heilmittel GmbH er en forretningsvirksomhet som også skal skape overskudd.  Men overskudd er for vår del kun et virkemiddel. Det er ikke et mål i seg selv. Denne tanken er også i tråd med Dr. Rudolf Hauschkas ideer fra 1935.

Hauschkas mål var å sette de menneskelige aktivitetene i sentrum. Som følge av dette stilte han seg en rekke forskjellige spørsmål:

  • Hvem skal eie virksomheten? 
  • Hvordan kan vi beskytte forretningsideen slik at den vil bestå i lang tid? 
  • Hvordan og når skal overskuddet fordeles?

Karl Kossmann er medgrunnlegger av WALA Stiftung og arbeidet for WALA fra 1952 til sin død i 2015. Han husket tydelig de første årene: «På 50-tallet hadde vi egentlig ingen administrerende direktør. I stedet drev vi virksomhet i fellesskap ... Det helt sentrale for meg og WALA var at vi hadde en målsetning om å løse spørsmålet om virksomhetens eierskap på en annen måte enn det som var normalt den gang. Det dreide seg om virksomhetens egenkapital som vi kalte sosialkapital. I de nye vedtektene som ble utviklet ble det lagt vekt på at hverken sosialkapitalen eller den juridiske tittelen man har som administrerende direktør kunne gå i arv.»

«Vi ønsket å gjøre noe helt nytt, sett fra et samfunnspolitisk perspektiv.» 
(Karl Kossmann)

På den måten har WALA helt frem til i dag klart å holde virksomhetens kjerneverdier intakt, sikre en sterk uavhengighet fra enkeltpersoners interesser og markedsinteresser, samt en høy grad av involvering blant virksomhetens medarbeidere – til tross for at det nesten er 800 av dem.

En virksomhetsorientert stiftelse.

WALA-pionerenes ideer resulterte i grunnleggelsen av WALA Stiftung i 1986. Stiftelsen har siden den gang vært den bærende enheten for den totale virksomheten, og er eneeier av WALA Heilmittel GmbH som på sin side har datterselskapene WALA Medisin og Dr. Hauschka Hudpleie under seg. Hva betyr dette?

Det betyr at overskudd fra virksomhetene tilhører stiftelsen. Overskuddet brukes for å sikre virksomhetens fremtid (f.eks. gjennom investeringer) eller ved at det utbetales til de ansatte.

Man kan si at WALA er som en formuesforvalter som tilhører alle. Og akkurat slik skal det være.

Mer informasjon:
Nettstedet til WALA Stiftung