Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Kérdések a környezetvédelemmel kapcsolatban

Foglalkozik a Dr. Hauschka a környezetvédelemmel?

Igen. A környezet védelmét felelősségteljes feladatnak tartjuk, amely révén hozzájárulhatunk a Föld megőrzéséhez és a Demeter-eszme szerinti gyógyulásához, hogy az utánunk jövő nemzedékekről is gondoskodni tudjon. Az összes környezetvédelmi intézkedésünk négy elven alapul:

  • Takarékoskodás az erőforrásokkal a lehetőleg biodinamikus gazdálkodásból származó természetes nyersanyagok kezelése és felhasználása során
  • A nyersanyagok kíméletes feldolgozása az újrahasznosítás eszméjének szem előtt tartásával
  • Fenntartható nyersanyagokból származó anyagok vagy kiindulási anyagok használata
  • Az erőforrások fogyasztásának minimálisra csökkentése és lehetőség szerint megújuló energiaforrások használata

Rendelkezik a Dr. Hauschka környezetvédelmi tanúsítvánnyal?

1999-ben végeztük el első alkalommal a vállalat tanúsítását az ISO 14001 szabványnak és az EMAS-nak megfelelően. Az ellenőrzés eredményeit évről évre összefoglaljuk a környezetvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatunkban, így tájékoztatva a nyilvánosságot arról, milyen lépéseket teszünk a természet és a környezet védelme érdekében.

Tudjon meg többet arról, mit teszünk a környezetvédelemért.

A Dr. Hauschka kozmetikumok gyártása során fenntartható forrásból származó áramot használnak?

100 százalékban fenntartható forrásból származó áramot használunk, amelyet egy helyi áramszolgáltató, a Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de) biztosít számunkra. Emellett az épületeink tetején elhelyezett, 885 négyzetmétert kitevő napelemek körülbelül 160 000 kWh-t termelnek.

Tudjon meg többet arról, mit teszünk a környezetvédelemért.

Csökkenti a Dr. Hauschka a CO2-kibocsátást?

A környezetvédelemmel kapcsolatban egyik legfontosabb célunk, hogy csökkentsük a CO2-kibocsátásunkat. Már számos éve dolgozunk ezen. Fontos számunkra ennek kapcsán az üvegházhatású gázok tényleges csökkentése. A napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazott CO2-ellentételezést nem tartjuk célravezetőnek. 2010 és 2015 között a CO2-kibocsátásunk látszólag 55 százalékkal, 1042 tonnával nőtt (ugyanebben az időszakban az alkalmazottaink létszáma 16 százalékkal, forgalmunk pedig 26 százalékkal nőtt). Ugyanakkor 2014-től kezdve olyan kibocsátási forrásokat is figyelembe veszünk (pl. szolgálati utazások), amelyeket a 2010-es adatba még nem számítottunk bele. Ami a 2014 és 2015 közötti fejlődést illeti, a CO2-kibocsátés 59 tonnával, azaz 2 százalékkal csökkent, miközben ezalatt alkalmazottaink létszáma 2,6 százalékkal, forgalmunk pedig 0,7 százalékkal nőtt.

Tudjon meg többet arról, mit teszünk a környezetvédelemért.

Mit tesz a Dr. Hauschka a vízzel való takarékoskodás érdekében?

Ahol csak lehetséges és észszerű, az esővizet használjuk. Ezért a csapadékot vízgyűjtőkben gyűjtjük. Az esővíz szolgál a toalettek öblítésére, a kertek öntözésére, valamint a műszaki berendezések hűtésére.

Tudjon meg többet arról, mit teszünk a környezetvédelemért.

A beszerzésnél figyelmet fordít a Dr. Hauschka a környezetvédelmi szempontokra?

A beszerzés kérdése olyan környezetvédelmi szempont, amelynek különösen nagy figyelmet szentelünk. A vállalat működéséhez például irodaszereket vásárolunk, de veszünk informatikai berendezéseket (számítógép, nyomtató, telefon), laboratóriumi és elemzési berendezéseket is, valamint készülékeket a gyártáshoz és reklámanyagokat (például a termékeket bemutató állványokat). Minden beszerzésnél ügyelünk a minőségre. Ennek alapján a termékeknek és a gyártóknak a következő kritériumokat kell teljesíteniük:

  • Gazdaságosság: Tartós, jó minőségű és észszerű árú a termék?
  • Ökológia: Hány erőforrást használtak a gyártásnál? A régióban készült a termék (a felesleges szállítást elkerülendő), az ökológiai szempontok szem előtt tartásával, géntechnológia alkalmazása nélkül, fenntartható nyersanyagokból? Lehetséges az újrahasznosítás?
  • Társadalom: Méltányos fizetést ad a gyártó az alkalmazottainak, megvédi őket az egészségügyi kockázatoktól, nem diszkriminatív és nem alkalmaz gyermekmunkát?

Példa: viaWALA ügyfélmagazinunk mellett most már további kiadványainkon (WALA környezetvédelmi nyilatkozat, QuintEssenz vállalati magazin) is szerepel a „Der blaue Engel“ (kék angyal) logó. Irattartó mappáinknál is megfigyelhető ez a változás. A „Der blaue Engel“ logóval ellátott nyomdaipari termékek nagy arányban tartalmaznak újrahasznosított papírt, így kímélik az erőforrásokat. Emellett folyamatosan csökkentjük a beszerzett reklámanyagot, amelynek mennyisége 2013-ban még 535 tonna volt, 2014-ben 507 tonna, 2015-ben pedig 499 tonna.

Hogyan csökkenti a Dr. Hauschka a hulladék mennyiségét?

Mindenhol, ahol termelés folyik, keletkezik bizonyos mennyiségű hulladék. Hulladékkezelésünk a körforgáson alapuló gazdaság alapelveit követi. Mindenekelőtt arra törekszünk, hogy ne keletkezzen hulladék. Másodsorban megpróbáljuk a hulladékot észszerű módon felhasználni. Ennek ideális módja a klasszikus újrahasznosítás: a papírból újra papírt, a műanyagból pedig újra műanyagot állítunk elő. Az energetikai hasznosítás is előnyös: az arra alkalmas hulladékot a szemétégető erőművekben elégetjük. Ez energiát termel, amelyet például távfűtésre lehet használni. A növényi és konyhai hulladékot a Sváb-Jurában található türkheimi biogázüzembe visszük. Azoktól az anyagokat és hulladékoktól, amelyek a fenti módokon nem kezelhetők, környezetkímélő módon szabadulunk meg. Emellett foglalkoztatunk egy, a hulladékkezelés témájában szakértő munkatársnőt is. Ő az illetékes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos összes kérdésben, és a központi kapcsolattartó az összes munkatárs számára.

Tudjon meg többet arról, mit teszünk a környezetvédelemért.