Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Seisukohavõtt loomkatsete osas

Dr. Hauschka looduskosmeetika valmistaja WALA Heilmittel GmbH on töötanud loodusliku materjaliga ning kasvatanud ravimtaimi biodünaamiliselt juba 1935. aastast. Alates Dr. Hauschka looduskosmeetikasarja loomisest 1967. aastal, oleme alati pidanud oluliseks olla vastutustundlikud ja kasutanud loodustsäästvaid meetodeid, nii oma toodete väljatöötamisel kui ka nende tootmisel. 


Loomulikult tähendab see, et alates 1967. aastast pole ühtegi Dr. Hauschka toodet testitud loomade peal ja seda pole teinud meie palvel ka keegi teine.


Samal ajal kui Dr. Hauschka on juba algusest peale loomkatsetest loobunud, kehtestatakse ka EL-is kosmeetikatoodetele määrus, millega teeb loomakaitse kosmeetikatööstuses suure edusammu: alates 11.03.2013 on Euroopa Liidus loomkatsed kosmeetika ja selle toormaterjali töötlemisel täielikult keelatud. Seega peavad kõik EL-is tegutsevad kosmeetikatootjad sellest seadusest lähtuma.
Dr. Hauschka looduskosmeetika tooraine pärineb looduslikust keskkonnast ja vastab kõrgetele kvaliteedinõuetele, mis on sageli kasutatavad ka toiduainete käitluses. Erinevatele taimetõmmistele, õlidele ja vahadele on meil olemas piisavalt tõendeid nende sobivuse ja toime kohta. Lisaks on nad juba aastakümneid nii kosmeetikas kui ka toiduainetööstuses kasutusel olnud.
Seda, mida me oma toodete infolehe sõnastuses kinnitame, võib uskuda, loomkatseid ei ole vaja läbi viia.
Tootearenduse käigus testivad Dr. Hauschka tooteid mitmed meie töötajad. Lisaks sellele testitakse kõiki uusi tooteid enne turuletulekut ka dermatoloogiliselt. Seda teevad sõltumatud uurimisasutused vabatahtlike peal. Testide tulemused kinnitavad toodete head sobivust nahale.
WALA Heilmittel GmbH on kvaliteetse sertifitseeritud looduskosmeetika tootja ning tunneb selles küsimuses erilist eetilist vastutust. Me kasvatame ravimtaimi biodünaamilise põllunduse põhimõtete järgi ning kohtleme oma biodünaamilises, ökosertifikaati omavas farmis nii loomi kui ka kogu ökosüsteemi, milles elame, inimväärselt. Oleme vastutustundlikud ja peame silmas ka jätkusuutlikust.

Ravimitootja WALA Heilmittel GmbH kosmeetikaohutuse ja –info osakond