Dr. Hauschka

Privaatsuspoliitika

Suhtume oma veebilehe kasutajate privaatsusesse ja nende isikuandmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt. Andmekaiteseseaduse alusel on WALA Heilmittel GmbH (Dorfstrasse 1, 73087 Bad Boll, Saksamaa) ettevõte, mis kontrollib isikuandmete töötlemist käesoleval veebilehel.
Me kogume ainult neid isikuandmeid, mille te esitate meile registreerumisel, vormide täitmisel või e-kirjades, toodete või teenuste tellimustes, tellitavaid artikleid käsitlevates päringutes või palvetes ja sarnastes olukordades, milles te annate meile oma soovi kohaselt enda kohta teavet. Andmebaasi ja selles sisalduvaid andmeid hoitakse meie ettevõttes ja neid kasutatakse meie vastutusel meie andmetöötlusseadmetes ja serverites. Me ei edasta teie andmeid kolmandatele osapooltele, välja-arvatud juhtudel, kui tegemist koostööpartneritega toodete tarnimiseks või teenuste osutamiseks. Teil on õigus meie süsteemi salvestatud mis tahes isikuandmeid tühistada või muuta, kui need on teie arvates vananenud või valed.

Te ei pea meie veebilehe kasutamiseks avaldama oma isikuandmeid. Meie veebilehe kasutustingimused ei näe ette isikuandmete avaldamise nõuet, kuid see võib osutuda vajalikuks konkreetse toote tarnimisel või teenuse osutamisel. Me salvestame automaatselt veebilehe kasutajate andmed mitmesugustel turvalisusega seotud põhjustel. Salvestatavate andmete hulka võib kuuluda teile internetiteenust osutava ettevõtte nimi, veebileht, millelt te meie veebilehele pöördusite, ja veebilehed, millele te meie veebilehelt pöördusite, ning teie IP-aadress. Käesolev veebileht kasutab küpsiseid (cookies), mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebilehe külastaja brauseri vahemälusse. Küpsised võimaldavad külastaja brauseri ära tunda, et veebilehte optimeerida ja selle kasutamist lihtsustada. Küpsiste abil kogutud andmeid ei kasutata veebilehe külastaja isiku kindlakstegemiseks. Enamik brauseritest lubab küpsiseid automaatselt. Samas on teil võimalik küpsiste salvestamine keelata või seadistada oma brauser nii, et see peab teid enne küpsiste arvutisse salvestamist sellest teavitama.

Me kasutame kõiki kogutud andmeid aeg-ajalt statistika tegemiseks, kuid säilitame sealjuures kõigi kasutajate anonüümsuse, et kedagi neist poleks võimalik identifitseerida. Kui teie isikuandmed edastatakse teie poolt tellitud toodete tarnimiseks või teenuste osutamiseks või teistel teie nõusoleku saanud eesmärkidel teistele osapooltele, võtame me kasutusele kõik tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada kohaldatavate andmekaitset puudutavate regulatsioonide järgimine.