Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Forskning

Lægeplanter i forskningslaboratoriet.

For at udvikle og forbedre vores produkter og udvælge, dyrke, opvare og forarbejde de rigtige planter har vi brug for information. Vi ønsker at sætte os ind i, hvordan hver enkelt plante fungerer i forhold til dens indholdsstoffer og dens natur, og hvordan vi bedst muligt kan aktivere og udnytte netop de egenskaber i vores produkter.

Professor Florian Stintzing, der er uddannet fødevareteknolog, er leder for WALAs forskningsafdeling og  står i spidsen for et hold af ca. 50 medarbejdere, der omfatter farmaceuter, biologer, geo-økologer, kemikere og fødevareteknikere. Alt efter, hvordan opgaven ser ud, samarbejder WALAs egne eksperter også med forskere fra universiteterne og andre videnskabelige institutioner. "Vi kender vores kompetencer og ved derfor også helt præcis, hvornår vi har brug for hjælp udefra. Ved at se den samme problemstilling fra flere forskellige vinkler kommer vi et vigtigt skridt videre i udviklingen af vores viden", forklarer Stintzing.

„Når vi skal udvikle et nyt produkt, er samarbejdet mellem medarbejderne på den Galensiske Udviklingsafdeling ekstra intensivt. Vi arbejder tæt sammen fra starten og inddrager hele tiden vores kolleger under processen. Det nære samspil skaber en kreativ energi, som også kan mærkes på produktet.“

Fytokemisk bevisførelse.

Det er vigtigt, at vi har en stor viden om de planter, som indgår i vores fremstillinger. Man skal kende deres voksesteder, vide hvornår de skal høstes, og finde den bedste måde at forarbejde dem på. Her spiller vores grundige optegnelser en stor rolle. Fra WALAs egen forskningsafdeling ved vi eksempelvis at det er bedst at vente til august, inden løvefod (Alchemilla vulgaris ) høstes. På det tidspunkt har planten det højeste indhold af aktive stoffer, der virker på huden. Dette udnyttes blandt andet  i vores Soothing Mask.

Hver eneste af de planter, vi bruger, sætter nogle tanker i gang. Når vi bruger Solhat, interesserer vi os eksempelvis for hvilke underarter, der passer præcis til vores produkt, og hvilken forarbejdning, der er den bedste. Skal vi bruge en essens, et vandigt udtræk eller en presset saft? Vores forskningsafdeling har fundet frem til, at den næsten ukendte Echinacea pallida har meget stor effekt, når man bruger den til læberne, og resultatet er sidenhen bekræftet af Institut für Virologie på Universität Heidelberg. Det er grunden til, at vi bruger presset saft fra netop denne ukendte plante i Labimint Acute Lip Care.

"Den slags konkrete resultater er vigtige. Ikke bare for WALA, men også mere generelt for vores måde at værdsætte naturlige hudplejeprodukter på og forstå forskellene imellem dem."
Prof. Dr. Florian Stintzing 

Blandt de emner, som vores forskere arbejder intensivt på at afdække, er stabiliteten af de essentielle olier, kvædevoksens kvalitet og middagsblomstens hemmeligheder. Forskernes resultater bliver brugt direkte i vores fremstillingsmetoder og hjælper med svar på spørgsmål om, hvordan vi tidligt i processen kan få en bedre forståelse af de råstoffer, der indgår i fremstillingen, og hvordan vi kan finde frem til endnu mere effektive produktsammensætninger. Når vores forskere gør opdagelser, der har generel videnskabelig interesse, offentliggør vi dem i internationale tidsskrifter.

Vi er på den måde med til at sikre, at andre uden for WALA også nyder godt af vores forskningsindsats.