Dr. Hauschka

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Alle personoplysninger behandles fortroligt. Vi videregiver ikke informationer til andre. Vi udlejer eller sælger ikke dit navn, din e-mail eller andre informationer til tredje part, herunder virksomheder.

Vi sender kun vores elektroniske nyhedsbrev til dig i det omfang, du selv aktivt har tilkendegivet, at du vil modtage nyhedsbrevet og dermed selv har oplyst din e-mail.

Datasikkerhed/kryptering
Hver gang du bliver bedt om at videregive personlige oplysninger, bliver overførslen af dine data på nettet beskyttet via SSL-kryptering, så uvedkommende ikke har adgang til at læse dem.