Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Tutkimus

Rohtokasvit tutkimuslaboratoriossa

Tarvitsemme luotettavaa tietoa tuotteidemme kehittelyn ja optimoinnin sekä sopivien kasvien valinnan, viljelyn, varastoinnin ja käsittelyn tueksi. Haluamme ymmärtää, mistä ainesosista kasvi koostuu , mikä on sen luonne ja miten sen ominaisuudet pääsevät parhaiten oikeuksiinsa tuotteissamme.

Professori Florian Stintzing johtaa WALAn tutkimuslaboratoriota. Elintarviketeknikon alaisuudessa työskentelee noin 50 työntekijän tiimi, johon kuuluu farmaseutteja, biologeja, geoekologeja, kemistejä ja elintarviketeknikoita. Yhdessä he etsivät vastauksia WALAn toiminnan eri osa-alueilla herääviin kysymyksiin. Talon omat osaajat tekevät tehtävänannon mukaan yhteistyötä korkeakoulujen ja muiden tutkimuslaitosten asiantuntijoiden kanssa. ”Tiedämme, mitä osaamme ja missä toisaalta on viisainta turvautua ulkopuoliseen asiantuntemukseen. Eri näkökulmien yhdistäminen kysymyksiä pohdittaessa on aivan ratkaisevaa hyviin tuloksiin pääsemisen kannalta”, professori Stintzing toteaa.

”Uutta tuotetta kehitettäessä teemme erityisen tiivistä yhteistyötä galeenisen kehitystyön kollegojen kanssa. Toimimme alusta alkaen käsi kädessä ja pallottelemme asioita käytävän puolelta toiselle. Siitä syntyy eloisaa luovuutta, joka heijastuu myös lopulliseen tuotteeseen.“

Fytokemiallisten todisteiden metsästys

Tuotekehityksessä kasvien ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Niiden kasvupaikka, sadonkorjuun ajankohta ja käsittely on mietittävä tarkkaan. . Huolellisesti kirjatut tiedot helpottavat työtä huomattavasti. Talon sisäisen tutkimustyön seurauksena puutarhurimme korjaavat esimerkiksi poimulehden (Alchemilla vulgaris) vasta elokuussa, sillä silloin kasviin on muodostunut enimmäismäärä ihoon vaikuttavia parkkiaineita, joiden merkitys korostuu esimerkiksi Rauhoittavassa naamiossamme.

Toisten kasvien kohdalla herää toisenlaisia kysymyksiä. Esimerkiksi Punahattujen kohdalla on kiinnostavaa, mikä lajike tarkalleen ja mikä valmistustapa sopii tuotteeseen parhaiten – esanssi, vesiuute vai puristettu mehu? Tutkimustyömme perusteella yleisesti vähän tunnetun Echinacea pallida ‑lajikkeen puristettu mehu antaa parhaat tulokset huulten hoidossa, minkä Heidelbergin yliopiston virologian laitos on vahvistanut. Mehua onkin muun muassa Dr. Hauschka Med Akuutti Huulivoiteessa.

”Oikeaksi osoitetut havainnot eivät ole tärkeitä yksinomaan WALAn vaan koko luonnonkosmetiikan arvostuksen ja erottuvuuden kannalta.“
Prof. Dr. Florian Stintzing

Salvian ihanteellinen kasvupaikka, eteeristen öljyjen stabiilius, kvittenivahan laatu ja jääruohon salaisuus ovat esimerkkejä päivänpolttavista tutkimusaiheistamme. Tutkimustietoa hyödynnetään välittömästi tuotekehityksessä, reseptien optimoinnissa ja jo aiemmin raaka-aineiden arviointimenetelmien valinnassa. Jos tutkimustuloksilla on laajempaa tieteellistä merkitystä, julkaisemme niitä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Näin muutkin voivat hyötyä WALAn tekemistä havainnoista.