Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Kosmetiikka ja eläinkokeet

Kosmetiikkaa ilman eläinkokeita

Dr. Hauschka -kosmetiikkatuotteiden valmistaja on WALA Heilmittel GmbH, jolla on kokemusta luonnollisten raaka-aineiden käytöstä ja luonnosta rohtokasvien biodynaamisen viljelyn kautta vuodesta 1935 lähtien. Jo Dr. Hauschka -kosmetiikan ottaessa ensiaskeliaan vuonna 1967 pidimme erityisessä arvossa valmisteidemme vastuullista ja luonnon kannalta kestävää tuotantoa – ja pidämme edelleen.

Osana tätä lähestymistapaa olemme luonnollisesti sanoutuneet irti eläinkokeista Dr. Hauschka -kosmetiikassa käytettävien valmisteiden yhteydessä vuodesta 1967 lähtien, eikä niitä ole myöskään tehty toimeksiannostamme.

Vaikka Dr. Hauschka -kosmetiikan valmistuksen yhteydessä ei olekaan koskaan käytetty eläinkokeita, EU:n uusi kosmetiikka-asetus merkitsee huomattavaa edistysaskelta eläinsuojelulle koko kosmetiikkateollisuuden alalla: Kosmetiikka-asetuksen nojalla kosmetiikan ja sen raaka-aineiden testaaminen eläinkokeilla on täysin kielletty Euroopan unionin alueella 11.3.2013 alkaen. Tämä kielto on laillisesti sitova ja koskee kaikkia kosmetiikan valmistajia EU:n alueella.

Miten varmistamme Dr. Hauschka -kosmetiikkatuotteiden turvallisuuden?

Testaamme ennen markkinoille tuloa kaikkien tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden turvallisuuden ja siedettävyyden. Tähän sisältyy muun muassa raaka-aineiden toksikologisten ominaisuuksien arviointi. Arvioinnissa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat kirjallisuustiedot, lakisääteiset vaatimukset, määritysarvot, viranomaissuositukset ja kokemukseen perustuvat tiedot.

Huolellisesti valikoidut raaka-aineet on määritetty tarkasti aina niiden alkuperästä lopulliseen tuotteeseen asti. Näiden raaka-aineiden käyttö on arvioitu turvalliseksi, ja niiden pitoisuudet vastaavat kosmetiikkatuotteissa sallittuja määriä.

Vapaaehtoisilla koehenkilöillä tehtävät dermatologiset testit kertovat enemmän kuin eläinkokeet.

Annamme lisäksi riippumattomien tutkimuslaitosten testata uudet kosmetiikkatuotteemme ennen niiden markkinoille tuloa. Näihin dermatologisiin testeihin osallistujat ovat vapaaehtoisia koehenkilöitä. Testit ovat vahvistaneet tuotteidemme hyvän siedettävyyden. Pidämme tällaisia käyttötestejä huomattavasti eläinkokeita tehokkaampina.

Tiede on ottanut viime vuosina merkittäviä edistysaskeleita vaihtoehtoisten testausmenetelmien kehittämisessä ja kosmetiikkavalmisteiden turvallisuuden arvioinnissa. Näin käytettävissä on yhä enemmän uuden sukupolven riskinarvioinnin mukaisia testausmenetelmiä, joita voidaan käyttää kosmetiikan raaka-aineiden ja tuotteiden siedettävyyden testaamiseen

Vaihtoehtoisia menetelmiä eläinkokeille ovat niin sanotut in vitro -menetelmät (in vitro = ”lasissa” latinaksi), eli menetelmät, joissa koe suoritetaan elävien organismien ulkopuolella reagenssilasissa esimerkiksi soluviljelyä käyttämällä.

Kaikki Dr. Hauschkan kosmetiikkatuotteet ovat PETAn eläinkokeettoman kosmetiikan listalla. Voit tutustua listaan PETAn verkkosivustolla‎.

Korkealaatuisen sertifioidun luonnonkosmetiikan valmistajana WALA Heilmittel GmbH on sitoutunut erityiseen eettiseen vastuullisuuteen. Biodynaamista rohtokasviviljelyä ja valvottua luonnonmukaista viljelyä harjoittavan Demeter-maatilamme puitteissa edistämme inhimillistä, kestävää ja vastuullista suhtautumista eläimiin ja elinympäristöömme. Valmistamme myös vegaanista kosmetiikkaa.

Kosmetiikkaturvallisuuden ja -tiedotuksen osasto, WALA Heilmittel GmbH