Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Forskning

Läkeväxter i forskningslaboratoriet.

För att utveckla och förbättra våra produkter och för att kunna välja, odla, lagra och bearbeta lämpliga växter behöver vi information. Vi vill förstå hur varje planta arbetar enligt sina beståndsdelar och deras natur, och hur vi bäst kan aktivera och använda dessa funktioner i våra produkter.

Professor Florian Stintzing leder forskningsavdelningen på WALA. Han är livsmedelsteknolog och arbetar i ett team med runt 50 kollegor, dit farmaceuter, biologer, geoekologer, kemiker och livsmedelskemiker hör. Tillsammans svarar de på frågor från WALAs olika specialområden. Beroende på vilka uppgifter det gäller så samarbetar de egna experterna med vetenskapsmän på högskolor och andra forskningsinstitut. ”Vi vet vad vi kan men vi vet också när vi behöver information från experter utifrån. Vi ser på de olika frågeställningarna ur olika synvinklar och det är ofta avgörande för att få svar på en viss frågeställning”, säger Stintzing.

”När vi ska utveckla en ny produkt är samarbetetmellan kollegor särskilt intensivt. Vi arbetar redan från början hand i hand, vi bollar så att säga frågorna mellan varandra. På så vis uppstår en levande kreativitet, som sedan återspeglas i produkten.”

Fytokemisk bevisföring.

I samband med produktutvecklingen spelar kännedomen om växten en avgörande roll. Platsen där den växer, tidpunkten för skörden och bearbetningen måste definieras. Då har man stor hjälp av noggrant noterade uppgifter: Tack vare vår egen forskning skördar till exempel våra trädgårdsmästare daggkåpan (Alchemilla vulgaris ) först i augusti. Då har växten maximalt med tannin som är mycket effektivt för huden och det ingår till exempel i vår Lugnande mask.

När det gäller solhatt är det intressant vilken växtart som är passande för produkten och hur beredningen går till – essens, vattenhaltiga extrakt eller pressad saft?  Vår forskningsavdelning har kommit fram till att pressad saft från den ganska okända Echinacea pallida är mycket effektiv för läpparnas vård. Detta resultat bekräftas av institutet för virologi på universitetet i Heidelberg. Och därför hittar du den pressade saften av denna växt exempelvis i Dr. Hauschka Med Läppvårdscreme Labimint.

Denna typ av konkreta resultat är viktigt, inte bara för WALA utan också generellt för hur vi värderar våra naturliga hudvårdsprodukter och förstår skillnaderna mellan dem.

Prof. Dr. Florian Stintzing

Den idealiska platsen för odling av salvia, de eteriska oljornas stabilitet, kvittenvaxets kvalitet, isörtens hemlighet – allt detta är högaktuella forskningsteman.Forskarnas resultat används direkt i våra produktionsmetoder och hjälper till att svara på frågor om hur vi kan få en bättre förståelse för de råvaror som används vid tillverkningen tidigt i processen och hur vi kan få ännu mer effektiva sammansättningar.Om forskningsresultat är av generellt vetenskapligt intresse, publicerar vi dem i nationella och internationella facktidskrifter.

På detta sätt får även andra utanför WALA glädje av vår forskning.