Dr. Hauschka

Dataskyddsförklaring

Vi sparar inte personuppgifter eller vidarebefordrar personuppgifter till tredje part. Detta innebär att dina uppgifter inte kommer att användas utanför vårt företags verksamhet, allt enligt PuL (Personuppgiftslagen). Information som lämnas till oss finns endast tillgänglig för anställda som handhar denna information för att upprätthålla kundrelationerna. Lämnade personuppgifter används endast i syfte att kunna förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt i marknadsföringssyfte för Bergamott AB:s egna produkter.

Dataskydd/kryptering

När du ombeds lämna dina personuppgifter skyddas de alltid med SSL-kryptering vid dataöverföring via internet och kan därmed inte läsas av obehöriga.