Dr. Hauschka

Helt enkelt naturlig hudvård, och dessutom hudvård som stöttar hudens egen förmåga till regenerering. Inget annat dög för WALA Läkemedel, som utgår från naturens läkande krafter.

1967, när Dr. Hauschka Hudvård lanserades på marknaden, fanns ännu inga certifieringar för naturlig hudvård. Det är dock viktigt att det finns en oberoende standard som bindande beskriver begreppet. NATRUE är en organisation som ägnar sig åt just detta. Denna organisation har funnits sedan 2007 med syftet att skydda och främja naturlig hudvård världen över och som medgrundare till NATRUE bidrog även vi till att fastställa höga standarder för naturlig hudvård. NATRUE-standarden bedömer produkterna utifrån ingredienser och tillverkningsprocesser. Man skiljer mellan naturlig hudvård, naturlig hudvård med en ekologisk andel på minst 70 % och ekologisk hudvård. Det senare är naturlig hudvård med en ekologisk andel på minst 95 %. Denna procentuella åtskillnad är viktig, för än idag är det nämligen inte möjligt att köpa in alla råvaror till naturlig hudvård i ekologisk kvalitet. Därför främjar vi även odling av ekologiska råvaror. Eterisk rosenolja, mangosmör, ricinolja och sheasmör är några exempel.

Självklart låter vi NATRUE-certifiera varje enskild av våra mer än 160 Dr. Hauschka-produkter. Att våra produkter klarar NATRUE-testerna ger både dig och oss säkerhet. Vi tillverkar naturlig hudvård sedan 1967 av övertygelse och av ansvar för vår natur och vår omvärld. För vad kan vara mer hållbart och effektivt än naturliga ingredienser från biodynamiskt kontrollerade eller Demeter-odlingar, som samtidigt är rättvisa?

Intervju med dr Constanze Stiefel

från WALA Heilmittel GmbH:s informationsavdelning för farmaceutisk vetenskap, om naturlig och ekologisk hudvård och utvecklingen av våra nya makeup-produkter

Constanze, du och dina kolleger ser till att Dr. Hauschkas produkter uppfyller de högsta ekologiska och sociala kvalitetskraven och att alla produkter är skonsamma mot huden. Hur exakt gör ni detta?

När en ny produkt utvecklas deltar vår grupp redan på ett tidigt stadium i arbetet med att kontrollera produktens sammansättning. Vi bedömer varje råvara utifrån hur väl den motsvarar våra höga kvalitetskrav och hur skonsam den är mot huden. 

Bestämmer inte utvecklaren vilka ingredienser som ska finnas i recepturen?

Jo, självklart är det så. Recepturen skapas på utvecklingsavdelningen. Vår uppgift är att kontrollera att ingredienserna är skonsamma mot huden och uppfyller alla lagar. Vi har en stor mängd information om varje råvara, som vi utvärderar och bedömer. Det handlar till exempel om hur ren den råvara som används är, eller om den mikrobiologiska kvaliteten. Dessutom kontrollerar vi om ingredienserna uppfyller våra höga kvalitetskrav samt kriterierna som organisationen för naturlig hudvård, NATRUE, har fastställt. 

Vad exakt är NATRUE?

NATRUE är en internationell kvalitetsmärkning för naturlig och ekologisk hudvård. Det blir lättare för kunderna i butiken att känna igen äkta naturlig hudvård, eftersom definitionen "naturlig hudvård" varken är rättsligt skyddad eller exakt definierad. Endast produkter som uppfyller de stränga riktlinjerna får bära NATRUE-märkningen. Dr. Hauschkas produkter är certifierade med denna märkning. 

Vad krävs för att Dr. Hauschkas produkter ska bli NATRUE-certifierade?

För att vi ska få använda denna märkning kommer en oberoende kontrollant till oss. Han eller hon gör en rundvandring och får inblick i alla områden, all leverantörsdokumentation och till och med i våra recepturer. Då kan kontrollanten klart och tydligt se hur mycket av en viss råvara som används i vilken produkt. Dessa granskningar görs en gång per år. 

Vad är skillnaden mellan hudvård och certifierad naturlig hudvård? Vad tittar märkningskontrollanten särskilt på?

I naturlig hudvård undviker man medvetet vissa ingredienser som annars ofta används. Det kan vara mineraloljor, parabener, silikoner och polyetylenglykol, men även syntetiska doft-, färg- och konserveringsämnen. I naturlig hudvård använder man istället naturliga, växtbaserade råvaror från kontrollerade biodynamiska odlingar. Vi anser dessutom inte att några ingredienser som utvinns ur genmodifierade organismer hör hemma i äkta naturlig hudvård. NATRUE håller med om det och ser till att kontrollanten kontrollerar detta kriterium extra noga. 

Ni får alltså en ny receptur från utvecklarna. Vad händer sedan?

Jag vill använda ett aktuellt exempel för att förklara det, nämligen vår nya makeup-serie. Utvecklarna skickade recepturerna till oss flera månader innan marknadslanseringen. Vi kontrollerade varje enskild ingrediens för att säkerställa att de får användas i hudvårdsprodukter. Dessutom granskade vi råvarornas kvalitet och renhet. 

Ni testar alltså ingredienserna i labbet för att leta efter t.ex. rester av bekämpningsmedel eller tungmetaller?

Ja, det tar kollegerna på vårt analyslaboratorium hand om, och det är rutin för varje råvara som ska användas. I början av produktkontrollen arbetar vi parallellt med laboratoriet och vårt dotterbolag naturamus när det gäller kvalitet och säkerhet. Naturamus ansvarar för inköp av råvarorna. Naturamus kontrollerar om de önskade råvarorna, t.ex. vax, vegetabilisk olja, mineralpigment eller läkeväxter går att få tag på i de mängder som krävs, och då helst av ekologisk kvalitet. Sociala kriterier spelar också en viktig roll vid inköpet. 

Sociala kriterier vid inköp av råvaror? Kan du nämna något exempel?

Absolut. Våra nya makeup-produkter innehåller exempelvis glimmer. Detta mineralämne, ett silverfärgat skiktsilikat, använder vi tillsammans med mineraliska färgämnen för att ge produkten dess färg. Glimmer utvinns i stenbrott. Barnskyddsorganisationen Terre des Hommes uppskattar att nära 20 000 barn i Indien arbetar med mineralutvinning och eftersom vi känner till problemet har vi valt en leverantör som hanterar frågan på ett ansvarsfullt sätt. 

Hur kan en leverantör som ni köper glimmer från påverka situationen i Indien?

Vår tyska leverantör, som vi har samarbetat med länge, gör mycket för att förhindra barnarbete i ursprungslandet Indien. De har exempelvis hjälpt till med att bygga skolor på plats och förbättra tillgången till sjukvård. Verksamheten kontrolleras regelbundet av oberoende organ. Dessutom samarbetar de med ideella organisationer, så kallade icke-myndighetsorganisationer, för att förbättra levnadsvillkoren för människor i prospekteringsområdena. Vi skulle säkert kunna köpa in glimmer till ett lägre pris på världsmarknaden, men förhållandena som råvaran utvinns under är mycket viktiga för oss. Vi betalar gärna lite mer för det. 

Man får intrycket av att ni bara har testat de enskilda ingredienserna i de nya makeup-produkterna. Testar ni inte den färdiga produkten?

Jo, självklart. Vi testar till exempel att sammansättningen är skonsam för huden och har en vårdande effekt. Detta gör vi bland annat genom att låta oberoende institut testa produkterna. Då testar vi verkligen varje enskild produkt, alltså varje enskild färgnyans av våra läppstift, ögonskuggor eller kajaler. Dessutom föreslår vi nödvändiga anvisningar för användning av den färdiga produkten. 

Ni testar väl inte på djur?

Nej, naturligtvis inte. Dr. Hauschka Hudvårds preparat testas aldrig på djur, varken av oss eller på uppdrag av oss. Vi arbetar uteslutande med frivilliga testpersoner. Vi har så mycket kunskap om våra råvaror och kan säga av erfarenhet att produkterna är mycket skonsamma. Därför kan vi använda oss av testpersoner med gott samvete. 

Exakt vad testades produkterna för?

Viktigast för oss var att produkterna skulle vara skonsamma för huden. När det gäller makeup-produkter för ögonen, t.ex. mascara, kajal och ögonskugga, var det också viktigt att de inte irriterade ögonen och kunde användas även av personer som bär kontaktlinser. I användartester frågade vi testpersonerna hur de bedömde de enskilda produkternas – t.ex. fondations eller puder – täckkraft, applicerbarhet eller hållbarhet. 

Papper skäms som bekant inte. Har ni testat att det ni hävdar i produktbeskrivningarna också stämmer i verkligheten?

Ja, det är väldigt viktigt för oss och dessutom tydligt reglerat i lag. Vi skriver till exempel att vår foundation bevarar hudens fuktighet. Detta påstående har bekräftats av alla som deltog i våra användartester. Som positivt angav de dessutom den behagligt vårdande känslan på huden. Mätmetoder som exempelvis Corneometer-testet, som mäter hudens fuktighet, bekräftar testpersonernas uttalanden. Om testet dock skulle visa att huden blir väl genomfuktad men testpersonen ändå säger att huden känns torr, måste man ändra något i recepturen. Kunden och kundens behov står i centrum. 

NATRUE-kriterierna för naturlig och ekologisk hudvård

NATRUE certifierar bara en enskild produkt om minst 75 % av det övriga varumärket också uppfyller NATRUE-standarden. På så sätt förhindrar NATRUE att ett varumärke felaktigt framställer sig som en leverantör av uteslutande naturlig hudvård genom att certifiera några få enskilda produkter.

Ingredienser

 

Endast naturliga, naturliknande eller naturidentiska ingredienser bedöms som bra och tillåts – alltså endast ämnen som förekommer i naturen.

Konstgjorda ämnen som är helt skapade av människan är inte tillåtna.

Substanser från genmodifierade organismer är inte heller tillåtna.

Beräkning av den procentuella andelen ingredienser som bedöms som bra. Vatten räknas inte som naturlig ingrediens för att man inte ska kunna öka den naturliga andelen bara genom att tillsätta mer vatten.

13 Produktkategorier

 

Bedömning av procentuella andelar utifrån produktkategorier

Exempel duschcreme: en hög andel naturliknande tensider och vatten, vilket ger en låg andel naturliga ingredienser. För att produkten inte ska bli felaktigt bedömd vid den procentuella beräkningen har NATRUE fastställt speciella kriterier för beräkningen – och för 12 andra kategorier.

3

Certifieringsnivåer

Naturlig hudvård

 

Ingredienserna och förädlingen av dem omfattas av strikta bestämmelser.

De naturliga ingredienserna måste inte nödvändigtvis komma från kontrollerade biodynamiska odlingar.

> 70 %

Naturlig hudvård med ekologisk andel

 

Produkten är naturlig hudvård och > 70 % av de naturliga eller i förekommande fall naturliknande ingredienserna kommer från kontrollerade biodynamiska odlingar och/eller kontrollerade vilda bestånd

> 95 %

Ekologisk hudvård

 

Produkten är naturlig hudvård och > 95 % av de naturliga eller i förekommande fall naturliknande ingredienserna kommer från kontrollerade biodynamiska odlingar och/eller kontrollerade vilda bestånd