Dr. Hauschka

歡迎來到WALA國際!

透過逾40家國際合作夥伴,WALA醫藥與德國世家產品已遍佈全球。請點擊下方您所在國家或地區的首字母,獲得位於當地的合作商聯繫方式。

A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z    

Agences Masson Ltée / Masson Agencies Ltd.
805 Rue Gaudette
Saint-Jean-sur-Richelieu QC J3B 7S7
加拿大
電話: 450 741 7300 / toll-free 866 262 7766
傳真: 450 741 7301

Farmacia Triodo
Coronel Pereira 182
Las Condes - Santiago
智利
電話: +56 24 75 57 63
傳真: +56 23 25 19 15

Biovega d.o.o.
Majstorska 1E
10 000 Zagreb
PO box 117
克羅地亞
電話: +385 1 2498 638
傳真: +385 1 2498 631

SMETANA s.r.o. Mrs. Suzanne Smetana
Revoluční 10
110 00 Praha 1
捷克共和國
電話: +420 233 320 249

Beijing Zhen Yan Li She Business & Trade Co., Ltd Hongkong Huazhan Share Limited
Flat/RM, 1205 12/F, Tai Sang Bank Building
130-132 Des Voeux Road Ceniral, Hong Kong
Hong Kong
電話: +86 21 60765020
傳真: +86 21 60765021