Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

WALA-stiftelsen

Vinst är intressant när det skapar möjligheter

WALA Heilmittel GmbH är en verksamhet som ska gå med vinst. Men vinsten är bara ett sätt att nå målsättningen, alltså inte själva målsättningen. Så såg dr Rudolf Hauschka det redan år 1935.

Hauschkas förhoppning var att kunna ställa den mänskliga prestationen i centrum. Han frågade sig:

  • Vem ska äga företaget?
  • Hur ska företagsidén kunna bibehållas på lång sikt?
  • Hur och till vem ska vinsten fördelas?

Karl Kossmann, en av grundarna av stiftelsen WALA, arbetade för WALA mellan 1952 och fram till sin död 2015 och berättade: ”Under 1950-talet hade vi egentligen ingen VD, utan vi var delägare. ... Och nu kommer något som är mycket viktigt för mig och för WALA: Vi hade önskan att lösa egendomsfrågan för företaget på ett annat sätt än det som hittills varit brukligt. ... Det handlade om företagets egna kapital, vi kallade det socialkapital. I de nya stadgarna bestämdes att detta socialkapital inte kunde ärvas vidare och inte heller kan den juridiska titeln, som man fått som delägare, ärvas av delägarens arvingar.”

”Vi fick idén att driva bolaget något annorlunda.”
(Karl Kossmann)

WALA har tills idag bevarat sina idéer, sitt starka oberoende både av enskilda intressen och marknadsintressen och har en hög grad av engagemang bland företagets anställda – trots att de hunnit bli nästan 800 st.

En aktiv stiftelse med företagsamhet.

Idéerna som pionjärerna på WALA hade resulterade1986 i stiftelsen WALA, som sedan dess bär upp hela företaget. Stiftelsen är den 100-procentiga delägaren i WALA Heilmittel GmbH, dit även WALA Läkemedel och Dr. Hauschka Hudvård hör. Vad har det för betydelse konkret?

Det betyder att alla vinster som bolaget gör går till stiftelsen. Dessa vinster ska säkra framtiden (och t ex göra det möjligt med investeringar) eller betalas ut till medarbetarna.

WALA ägs av alla så att säga som förvaltare. Och precis så ska det vara.

Ytterligare information: 
Internetsite WALA Foundation