Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Helande impulser

Var kommer livskraften ifrån? Och hur kan man få den att blomstra?

Vare sig vi talar om komposten i vår biodynamiska trädgård, odlingsprojekt i Afghanistan, våra medarbetares familjer eller någon av våra produkter, är vårt mål alltid detsamma - att stödja de existerande energierna och krafterna. 

Vi gör detta med hjälp av olika impulser: rytmer som vi ger till WALA mediciner och Dr. Hauschka hudvårdsprodukter. Gratis rådgivning för våra råvaruleverantörer när de ställer om till ekologisk eller Demeter-odling. Bidrag till våra medarbetare för förskole- och skolavgifter. Produkter som vi använder för att ge liv åt vår kompost, som vi sedan återanvänder för stimulera jorden. Alla dessa impulser har en sak gemensamt: de bygger på principen om att se världen som en helhet och ta ansvar.

”Den totala lyckan för samarbetande människor blir större ju mindre den enskilde tar vinsten av sitt arbete för sig själv, det vill säga, ju mer man delar med sig av vinster till sina medarbetare och ju mer ens egna behov tillfredsställs av andras arbete, desto bättre mår man.“
Rudolf Steiner

En bra bas för bra produkter.

Många små impulser skapar en bas som både inspirerar och utjämnar, understödjer och stärker tron på de egna krafterna. På denna basis arbetar vi fram recepten för våra produkter, som mycket målinriktat stimulerar hudens egna krafter, precis som våra WALA Läkemedel som tar fram den inre läkekraften genom att stärka kroppens egen motståndskraft.

På detta sätt möter vi våra medarbetare, leverantörer och kunder. Ungefär så här:

  • Vi strävar efter att använda ekologiska och biodynamiska råvaror. Vi satsar på att en produktion utan användning av kemiska bekämpningsmedel, vilket bidrar till att upprätthålla markens bördighet, främjar biologisk mångfald med respekt för naturens balans och stärker jorden i sin helhet.
  • När det gäller ekologisk odling är vi inte bara övertygande, vi har också erfarenheten. Vi driver en egen biodynamisk Örtagård med läkeväxter och ett Demeter-lantbruk. Vår praktiska kunskap förmedlar vi gärna vidare, genom att initiera eller stötta en mängd ekologiska odlingsprojekt i flera länder. 
  • Med de verksamheter som vi samarbetar med – det kan vara leverantörer av ricinolja i Asien, sheasmör i Afrika eller produktförpackningar i Europa – ser vi till att få långfristiga avtal. Det är rättvisa avtal med ömsesidigt förtroende och självständiga utvecklingsmöjligheter som förbinder oss. Om så önskas ställer vi upp med biodynamiska rådgivare för odlarna vi samarbetar med. 
  • Vårt företag ägs av stiftelsen WALA. Utifrån stiftelsens perspektiv blir idén om helande impulser också ekonomiskt synliga – vinsterna som vårt företag gör kommer stiftelsen till godo, som sedan gör långfristiga investeringar och betalar ut pengar till medarbetarna.
  • Våra medarbetare får alltså ta del av vinsten som WALA gör. Vi ger dem frihet och ansvar, men bidrar även till deras liv utanför WALA i form av sociala förmåner som bidrag till förskoleavgifter och skolavgifter. 
  • Vi är måna om att inom hela företaget hushålla ekonomiskt. Vår elkonsumtion är till 100 % ekologisk, vi upprättar våra byggnader för att de ska vara bestående, har tjänstecyklar till förfogande och erbjuder ekologisk mat. För detta engagemang har vi sedan 1999 ett miljöcertifikat.

För oss präglar dessa många impulser kvaliteten på varje enskild produkt.