Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Hållbarhet

Ett företag som liknar en blomstrande trädgård.

Långt innan begreppet hållbarhet blev känt, har vi fokuserat på ordets innebörd. Det naturliga kretsloppet och den vitala kraften av de råvaror som inte är skadliga för miljön är grunden för alla produkter från Dr. Hauschka.

Föreställ dig vårt företag som en blomstrande trädgård. Vi arbetar så varsamt och ansvarsfullt som möjligt i den, vi rättar oss efter naturens rytm, vi värdesätter handarbete och uppskattar lika mycket en bra kompost som en riklig skörd. 

Hållbarhet helt konkret.

Hållbarhet är för oss inget nytt, snarare en självklarhet i vår företagsfilosofi

  • Våra växter, oljor och vaxer kommer nästan uteslutande av grödor som är ekologiskt odlade och biodynamiskt certifierade och uppfyller kraven för rättvis handel där så är möjligt.
  • Vi tänker och arbetar i kretslopp – till exempel vid användningen av regnvatten, återvinningsbart material och komposteringen av avfall från produktionen. 
  • Vi sparar på resurser så långt det är möjligt. Vår elkonsumtion är sedan många år till hundra procent certifierad grön el, vi använder oss av värmeåtervinning och marktemperaturen för luftkonditionering, vi tillhandahåller tjänstecyklar, betalar kommunala färdmedel för våra medarbetare och ger möjlighet till samåkning.

Jorden ska ses som en komplex organism, där olika kretslopp griper tag  i varandra och bildar ett stabilt system. Men det kan bara förbli stabilt om människan integrerar på ett ansvarsfullt sätt.

Vi behöver naturen men naturen behöver även oss. När vi anlade vår örtagård med läkeväxter, var marken bara en sank äng med tung lerjord. Idag växer värdefulla läkeväxter i den här biodynamiskt certifierade trädgården.

Hållbara samarbeten över hela världen.

Vi stöder också hållbarhet genom ekologiska, socialt ansvarsfulla samarbeten. Sheasmör till exempel får vi från ett ekologiskt certifierat insamlingsområde i Burkina Faso och den dyrbara oljan från damascenerrosen får vi delvis från Afghanistan där vi i samarbete med den tyska biståndsorganisationen Welthungerhilfe hjälper cirka 700 ekologiska bönder att hitta ett alternativ till opiumodling.

Tillsammans gör vi en insats för att bevara jorden för kommande generationer.