Dr. Hauschka

Frågor om förpackningar

Varför har Dr. Hauschka inga refill-förpackningar?

Det är en hygienisk försiktighetsåtgärd, eftersom vi inte använder några kemisk-syntetiska konserveringsämnen.

Hur väljer Dr. Hauschka ut sina förpackningar?

Förpackningsmaterial måste uppfylla många olika krav: Det primära förpackningsmaterialet ska i första hand skydda produkten mot smuts, ljus och syre i luften och på så sätt bevara kvaliteten på den förpackade varan på bästa sätt vid lagring, transport och användning. Det sekundära förpackningsmaterialet, som t.ex. vikbara askar, skyddar dessutom innehållet från ljuspåverkan, skador, etc. och skapar även plats för produktinformation som t.ex. innehållsförteckning och användarinstruktioner.

Endast när förpackningsmedel och recept har kombinerats på ett avvägt sätt garanterar detta en helhetsprodukt av hög kvalitet. Varje gång en ny produkt ska utvecklas avväger vi därför noga vilket förpackningsmaterial som ska användas för att skydda de högkvalitativa recepten på bästa sätt.

Varför använder Dr. Hauschka aluminiumtuber som förpackningsmaterial?

Förpackningens huvuduppgift är att skydda produkten från smuts, ljus och syre i luften och på så sätt bevara kvaliteten på den förpackade varan på bästa sätt vid lagring, transport och användning. För att uppnå detta bedömer vi alltid för- och nackdelarna med olika förpackningsmaterial för varje ny produkt. Just med tanke på att skydda produkten är aluminium ett idealiskt förpackningsmedel: Det släpper inte igenom ljus eller syre och på grund av sin plastiska form dras inte smuts eller mikroorganismer tillbaka in från luften när produkten tas ur förpackningen. På så sätt skyddas den aktuella produkten på bästa sätt, även sådana produkter som innehåller mycket ömtåliga ingredienser.

Aluminiumtuberna för Dr. Hauschkas preparat är utrustade med ett fysiologiskt ofarligt skikt. Det motsvarar föreskrifterna i den tyska livsmedelslagstiftningen och kan därför till och med användas för förpackning av livsmedel. Aluminiumet och krämen kommer alltså inte i direkt kontakt med varandra.

Dr. Hauschka förpackningar kan återföras till kretsloppet för återvinningsbart avfall.  Här har aluminium en mycket hög återvinningsbarhet, dvs. aluminiumrören, som endast kräver lite energiförbrukning, är åter tillgängliga för kretsloppet för återvinningsbart avfall efter användningen.