Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Vprašanja o varstvu okolja

Ali Dr. Hauschka varuje okolje?

Da. Glede varstva okolja imamo odgovorno nalogo, da prispevamo k ohranjanju in v skladu z mislijo Demeter zdravljenju Zemlje za prihodnje generacije. Vsi naši ukrepi za varstvo okolja temeljijo na štirih načelih:

  • učinkovito razpolaganje z viri in uporaba naravnih surovin iz biodinamične pridelave, če je le mogoče
  • nežna obdelava teh surovin, pri čemer se upošteva ideja recikliranja
  • uporaba snovi ali začetnih materialov iz obnovljivih surovin
  • zmanjševanje porabe virov in uporaba obnovljivih virov energije, če je mogoče

Ali bo Dr. Hauschka pridobila okoljski certifikat?

Leta 1999 smo prvič izvedli certifikacijo v skladu s standardom DIN EN ISO 14001 in v skladu z EMAS. Rezultate te revizije vsako leto na novo vključimo v našo okoljsko izjavo in tako javnost obveščamo o naših ukrepih za varstvo narave in okolja.

Pri nas lahko izveste več o varstvu okolja.

Se kozmetika Dr. Hauschka izdeluje s trajnostno energijo?

Uporabljamo 100% zeleno električno energijo, ki jo dobivamo od lokalnega dobavitelja električne energije Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). Približno 160.000 kilovatnih ur dobavi tudi 885 kvadratnih kilometrov solarnih celic na naši strehi.

Pri nas lahko izveste več o varstvu okolja.

Ali Dr. Hauschka zmanjšuje CO2 emisije?

Eden izmed naših najpomembnejših okoljskih ciljev je, da zmanjšamo naš izpust CO2. To počnemo že več let. Ob tem nam je pomembno dejansko zmanjšanje toplogrednih plinov. Dandanes vedno bolj obsežno uporabljena kompenzacija CO2 se nam ne zdi primerna. Od leta 2010 do leta 2015 je naša CO2 emisija z 1.042 tonami očitno narasla za 55 odstotkov (rast zaposlenih v obdobju 16% in rast prihodkov 26%). Vendar smo od leta 2014 v izračun vključili vire emisij (npr. poslovna potovanja), ki niso upoštevana v številu iz leta 2010. Če primerjamo razvoj od leta 2014 do 2015, so CO2 emisije z 59 tonami upadle za 2% in to ob istočasni rasti zaposlenih za 2,6% in rasti prodaje z 0,7%.

Pri nas lahko izveste več o varstvu okolja.

Kako Dr. Hauschka varčuje z vodo?

Kadarkoli je le mogoče in smiselno, zbiramo deževnico. Zato padavine zbiramo v cisternah. Uporablja se za splakovanje stranišč, zalivanju vrtnih površin in za hlajenje v hladilnih napravah.

Pri nas lahko izveste več o varstvu okolja.

Ali Dr. Hauschka ob nakupu pazi na okoljske vidike?

Nabava je okoljski vidik, ki mu posvečamo še posebej veliko pozornosti. Za pisarne, na primer, kupujemo pisarniški material, ter tudi IT (računalnike, tiskalnike, telefone), opremo (oprema za laboratorije in analizo), ter tudi naprave za proizvodnjo in reklamno gradivo, kot so stojala za blago. Pri vseh nakupih pazimo na kakovost. Kar pomeni, da morajo izdelki in proizvajalci izpolnjevati naslednje kriterije.

  • Ekonomske: Je izdelek vzdržljiv, kakovosten in poslovno smiseln?
  • Ekološke: Koliko sredstev se je porabilo pri proizvajalcu? Je izdelek v najboljšem primeru regionalen (da se izognemo nepotrebnim prevozom), je ekološki, gensko nespremenjen, iz obnovljivih surovin in ga je možno reciklirati?
  • Socialne: Ali proizvajalec pravično plačuje svojim delavcem, jih ščiti pred zdravstvenimi tveganji, preprečuje diskriminacijo in delo otrok?

Primer: Poleg naše revije za stranke s strani WALE, tudi druge brošure (okoljska izjava WALA, revija za sodelavce QuintEssenz) nosijo logotip „Modri angel“. Tudi naše konferenčne mape so spremenjene. Tiskani izdelki z Modrim angelom ohranjajo vire zaradi visokega deleža starega papirja. Prav tako lahko nenehno zmanjšujemo količino kupljenega reklamnega gradiva: od 535 ton v letu 2013 na 507 ton v letu 2014 in na 499 ton v letu 2015.

Kako Dr. Hauschka zmanjšuje količino odpadkov?

Povsod, kjer se proizvaja, nastane določena količina odpadkov. Naše ravnanje z odpadki temelji na načelih krožnega gospodarstva. V prvi vrsti se poskušamo izogniti odpadkom na sploh. Na drugem mestu je prizadevanje, da jih smiselno recikliramo. Najboljša možnost je klasično recikliranje: Papir bo ponovno papir in iz plastike nastane nova plastika. Tudi toplotno recikliranje je koristno: Elektrarne na gorivo iz odpadkov pridobijo primerne surovine. Iz tega nastane energija, ki na primer, služi kot daljinsko ogrevanje. Rastlinske in kuhinjske odpadke odpeljemo v biolinarno Türkheimer na Švabski Juri. Določene snovi in odpadke, ki niso primerni za različne poti odlaganja odpadkov, med odpadke odložimo okolju prijazno. Prav tako imamo zaposleno nadzornico za odpadke, ki je strokovnjakinja na tem področju. V vseh pogledih ravnanja z odpadki je za vse sodelavce osrednja kontaktna oseba.

Pri nas lahko izveste več o varstvu okolja.