Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Fundacija WALA

Dobiček je zanimiv, če odpira prostor svobodi.

Družba WALA Heilmittel GmbH je trgovska družba, ki mora ustvarjati dobiček, vendar dobiček razumemo le kot sredstvo za doseganje namena, ne kot namen sam po sebi. To so načela, po katerih se je Dr.Hauschka ravnal že leta 1935.

Hauschka si je prizadeval, da bi človekovo delovanje postavil v središče. Vprašal se je:

  • Kdo bi moral biti lastnik družbe?
  • Kdo lahko na dolgi rok ohrani zamisel gospodarske družbe?
  • Kako in kdaj se razporedi dobiček?

Karl Kossmann, soustanovitelj fundacije WALA, ki je pri družbi WALA bil zaposlen od leta 1952 do svoje smrti leta 2015, se je spominjal: »V petdesetih letih prejšnjega stoletja prav res nismo imeli direktorja, saj smo bili vsi družbeniki. ... Zame in za družbo WALA je še posebej pomembno, da smo želeli rešiti vprašanje lastništva drugače od dotedanje prakse. … Šlo je za lastni kapital družbe, ki smo ga imenovali socialni kapital. Nov statut je določal, da socialnega kapitala ni mogoče naslediti, prav tako kot tudi pravnega naziva, ki ga imajo družbeniki, ni mogoče prenesti na naslednike.«

»Na področju socialne politike
smo želeli uvesti spremembe.«
(Karl Kossmann)

Tako je družba WALA do danes ostala zvesta svoji idejni zasnovi, ki jo sestavljajo stabilna neodvisnost od interesov posameznikov ali tržnih interesov in visoka stopnja identifikacije njenih delavk in delavcev z družbo – celo danes, ko jih je približno 800.

Podjetniško aktivna fundacija.

Zamisli idejnih očetov družbe WALA so leta 1986 botrovale ustanovitvi fundacije WALA, ki je od takrat naprej nosilec celotne družbe. Fundacija WALA je družbenica s stoodstotnim lastniškim deležem družbe WALA Heilmittel GmbH, h kateri sodijo WALA Arzneimittel, kozmetika Dr.Hauschka in Dr.Hauschka Med. Kaj natanko to pomeni?

To pomeni, da ves dobiček pripada družbi z omejeno odgovornostjo, ki je last fundacije. Ta dobiček se porabi za zagotavljanje varne prihodnosti (in omogoča npr. investicije) ali pa se izplača delavkam in delavcem kot del plače v gotovini.

Fundacija WALA je v skupnem lastništvu svojih fiduciarjev natanko tako, kot je bilo mišljeno od vsega začetka.

Dodatne informacije:
Spletna stran fundacije WALA