Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Spodbuda zdravju

Kje se rojeva življenjska moč? Kako jo lahko povečamo?

Ne glede na to, ali gre za kompost na vrtu z zdravilnimi rastlinami, za projekt ekološke vzgoje vrtnic v Afganistanu, družine naših zaposlenih ali za katerega od naših kozmetičnih izdelkov v vašem gospodinjstvu, smo vselej predani temu, da že obstoječe sile podpremo načrtno in usmerjeno.

To uresničujemo z različnimi spodbudami: z ritmi, ki jih vključujemo v zdravila WALA in kozmetične izdelke Dr. Hauschka, z brezplačnimi svetovanji za naše dobavitelje surovin, ki se lotevajo biološke pridelave in pridelave po certifikatu Demeter, s sredstvi za vrtce in šole za otroke naših zaposlenih, s preparati, s katerimi oživimo lasten kompost, ki ga nato znova uporabljamo za regeneracijo tal. Vsem tem spodbudam je skupno naslednje načelo: Spoznati, kakšne so povezave med stvarmi, in prevzeti odgovornost, ne da bi s tem omejevali razvoj ljudi okoli sebe.

»Uspeh skupine ljudi, ki delajo skupaj, bo tem večji, kolikor manj bo posameznik zadrževal rezultate svojega dela zase, ali drugače povedano: bolj ko bo te rezultate delil s svojimi kolegi in bolj ko bo zadovoljeval svoje potrebe na podlagi rezultatov drugih, in ne samo na svojih lastnih.«
Rudolf Steiner

Dober temelj za dober izdelek.

Številne majhne spodbude gradijo temelj, ki hkrati spodbuja in uravnoveša, ki podpira in krepi zaupanje v lastno moč. Na podlagi tega izdelujemo recepture za lastno kozmetiko Dr. Hauschka, ki usmerjeno spodbuja lastno delovanje kože, ter recepture za naša zdravila WALA, ki spodbujajo sposobnost samozdravljenja telesa s krepitvijo odpornosti.

Po teh načelih se ravnamo tudi v odnosu do svojih zaposlenih, dobaviteljev in strank. To za nas pomeni naslednje:

  • Kadar je le mogoče, uporabljamo sestavine iz biološko-dinamične ali nadzorovane biološke pridelave, dajemo prednost načinu kmetovanja, pri katerem se ne uporablja kemičnih pesticidov in gnojil in ki spodbuja in ohranja plodnost tal in raznolikost vrst, pazi na naravno ravnotežje in krepi celoten organizem Zemlje.
  • Pri biološki pridelavi ne delujemo le na podlagi prepričanj, temveč tudi na podlagi izkušenj: Imamo lasten vrt zdravilnih rastlin, ki ga obdelujemo po biološko-dinamičnih načelih, ter kmetijsko posestvo, ki je urejeno v skladu s standardi Demeter. Svoje praktično znanje radi prenašamo na druge tako, da v nekaterih državah po svetu začenjamo ali podpiramo projekte biološke pridelave.
  • S svojimi partnerji – ne glede na to, ali je govora o dobaviteljih ricinovega olja iz Azije, karitejevega masla iz Afrike ali embalaže iz Evrope – gradimo trajno sodelovanje. Povezujejo nas pošteni tržni odnosi, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in možnosti samostojnega razvoja. Svojim partnerjem pri pridelavi po potrebi omogočamo dostop do svetovalcev za biološko-dinamično pridelavo.
  • Naša družba je del fundacije WALA: s tem zamisel o zdravilnih spodbudah uresničujemo tudi na višji ravni poslovanja, saj se dobiček naše družbe steka v fundacijo, od koder se ga usmeri v dolgoročne investicije ter denarne spodbude delavcem.
  • Tako so naši zaposleni soudeleženi pri dobičku družbe WALA. Omogočamo jim svobodo in odgovornost, s prostovoljnimi socialnimi prispevki kot so dodatki za vrtec in šolo, pa tudi sami prevzemamo majhen del odgovornosti za njihovo življenje zunaj podjetja WALA.
  • Prizadevamo si, da bi na vseh področjih, ki se navezujejo na družbo, delovali trajnostno. Uporabljamo izključno električno energijo iz obnovljivih virov, poslovne zgradbe gradimo na trajnosten način ter ponujamo službena kolesa in obroke iz ekološko pridelanih sestavin. Leta 1999 smo za svoja prizadevanja prejeli ekološki certifikat.

Vse te spodbude prispevajo h kakovosti slehernega izdelka.