Privacy verklaring

Dr.Hauschka vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom willen wij open en eerlijk zijn wat we met uw persoonsgegevens doen. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).
In onze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheer van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Wala Nederland B.V. verkoopt en distribueert in de Benelux Dr.Hauschka producten. Wala Nederland B.V. is de beheerder van uw persoonsgegevens die u ons actief hebt verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Wala Nederland B.V. in ons accounting systeem en ons Customer Relation Management Systeem (CRM). Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten die Dr.Hauschka levert en worden nooit doorverkocht aan derden voor marketing doeleinden.

Indien u van mening bent dat Wala uw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt, kunt u een klacht bij ons indienen of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder persoonsgegevens
WALA Nederland BV
Verrijn Stuartlaan 48
2288 EN Rijswijk
Nederland

Algemeen

De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van onze website en aangeboden diensten en producten worden verzameld bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (bijv. naam en adressen van klanten), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in het contactformulier).

"Gebruiker" omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld onze zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze website.

Privacy verklaring

Wij zorgen ervoor dat we alleen die persoonsgegevens verzamelen, bewaren en verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten en producten. Eveneens bewaren wij deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Basis (en) voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.

Welke rechten heeft u?

a) Recht op inzage

U heeft het recht om gratis informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zullen wij u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie

U hebt het recht om uw gegevens door ons te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

c) Recht op verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te verwijderen. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen onze diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, pro-actief door u deze gegevens aan ons worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:

 • U heeft een nog niet afgehandelde zaak met onze afdeling Customer Service;
 • U heeft een nog niet afgeronde bestelling die nog niet geheel of gedeeltelijk is verzonden;
 • U heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Wala, ongeacht de wijze van betaling;
 • U wordt ervan verdacht in de afgelopen 4 jaar misbruik te hebben gemaakt van onze diensten of u heeft in de afgelopen 4 jaar onze diensten misbruikt;
 • U heeft een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
 • U heeft een kredietaanvraag die in de afgelopen 6 maanden is afgewezen;
 • U heeft een aankoop gedaan zodat we uw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.

d) Gegevensoverdracht

U heeft het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij hebben contractuele, organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en uw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Een van de beveiligingsmaatregelen is de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server. Voor dit doel wordt een 128-bit SSL (AES 128) coderingstechniek gebruikt. Dit omvat uw IP-adres.

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):
a) Behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor toegang, toegang en toegangscontrole.

b) het handhaven van de integriteit van uw persoonlijke informatie
Om de integriteit van uw persoonlijke informatie die bij ons is opgeslagen te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.

c) behoud van de beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie
Om de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens bij ons te behouden, hebben we verschillende maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.

De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kunnen we vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar onze website niet garanderen. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van u naar onze website op eigen risico.

Welke persoonsgegevens bewaren wij? Alleen persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door ons verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Maximaal de volgende persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mail adres;
 • Geboortedatum;
 • Frequentie gebruik Dr.Hauschka producten;
 • Telefoonnummer;
 • BTW Nummer;
 • KvK-nummer;
 • Website.

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens aan ons verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan ons verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd indien deze tenminste 16 jaar of ouder zijn.
Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacy verklaring.

Cookies

Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van uw internetbrowser. Cookies zorgen ervoor dat uw internetbrowser wordt herkend. De cookies worden gebruikt om uw browser te helpen bij het navigeren door onze website en om alle functies volledig te gebruiken en goed te laten functioneren.

Gebruik van First-Party Cookies (Google Analytics Cookie)
Log Google Analytics-cookies:

 • Unieke gebruikers - Google Analytics-cookies verzamelen en groeperen uw informatie. Alle activiteiten tijdens een bezoek zijn samengevat. Door Google Analytics-cookies in te stellen, wordt een onderscheid gemaakt tussen gebruikers en unieke gebruikers.
 • Gebruikersactiviteit - Google Analytics-cookies slaan ook gegevens op over de begin- en eindtijd van een bezoek aan de site en over het aantal pagina's dat u hebt bekeken. Wanneer de browser wordt gesloten of de gebruiker langer dan 30 minuten niet-actief is, wordt de gebruikerssessie beëindigd en de cookie registreert het bezoek als beëindigd. Bovendien worden de datum en tijd van het eerste bezoek vastgelegd. Ook wordt het totale aantal bezoeken per unieke gebruiker vastgelegd. Externe link: http://www.google.com/analytics/terms/en.html.

U kunt het verzamelen van gegevens die door de cookie worden gegenereerd en met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de volgende link in de browserinvoegtoepassing te downloaden en te installeren:
Externe link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie vindt u onder "Webanalyseservice Google Analytics / Universal Analytics".

Cookies uitschakelen of verwijderen (opt-out) Elke webbrowser biedt manieren om cookies te beperken en te verwijderen. Ga voor meer informatie naar de volgende websites:

Webanalyse-service Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics . Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op onze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren. Eveneens verstrekt Google rapporten over de website-activiteit en andere met de website en internet gerelateerde diensten aan ons. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden benut.

We gebruiken ook Google Analytics-rapporten om demografische gegevens en interesses te verzamelen.

U kunt voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie, in verband met het gebruik van de website (incl. Uw IP-adres,) naar Google worden verstuurd voor verwerking en opslag, door het downloaden in een browser plug-in en de volgende link en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Wij wijzen erop dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de "_anonymizeIp ()" en daarom IP-adressen alleen zodanig worden gebruikt dat persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn.

Webanalyse-service

Onze website gebruikt de webanalyseservice DoubleClick als onderdeel van de toepassing van Google Analytics, waarmee u uw browser kunt herkennen wanneer u andere websites bezoekt. De verzamelde gegevens worden alleen voor statistische doeleinden en in anonieme vorm beoordeeld. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het bezoeken van onze website, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres wordt vóór verzending in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort door IP-anonimisering in te voeren.

Alleen in uitzonderlijke gevallen vindt een volledige overdracht van het IP-adres naar een server van Google in de VS plaats. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

De gegenereerde informatie wordt gebruikt om rapporten over de activiteiten op deze website samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van deze website. Indien wettelijk vereist, kan Google deze informatie overdragen aan derden, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken.

U kunt ervoor kiezen om webanalyse voor de toekomst niet langer bij te houden of de DoubleClick-cookie op elk gewenst moment uit te schakelen. De vereiste extensie voor de browser kan worden gedownload en geïnstalleerd op de bijbehorende website van Google. Als u verschillende terminals of browsers gebruikt, moet de opt-out voor elke terminal of browser worden gemaakt. Hiervoor kunt u op de volgende link klikken: http://google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, worden persoonlijke gegevens verzameld. Gegevens die worden verzameld, verwerkt en bewaard zijn e-mailadres, voor- en achternaam, adres, woonplaats, land, geboortedatum en of u al dan niet Dr Hauscka producten gebruikt. Deze gegevens zullen door ons worden gebruikt voor uw eigen promotionele doeleinden in de vorm van uw e-mailnieuwsbrief, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, als volgt: "Ja, ik wil me abonneren op de nieuwsbrief! Ik accepteer het privacy beleid".

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de speciale link in de nieuwsbrief of door een bericht naar ons te sturen, e-mail algemeen@wala-nederland.nl. Na de annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefmailinglijst verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om de intrekking te garanderen.

Om het verzenden van nieuwsbrieven te continueren, wordt, na uw uitdrukkelijke toestemming, een bulletin-tracking (ook wel webbakens of trackingpixels genoemd) gebruikt. Bij aflevering van de nieuwsbrief kan de externe server vervolgens bepaalde gegevens van de ontvanger vastleggen, bijvoorbeeld de tijd van ophalen, het IP-adres of informatie over het gebruikte e-mailprogramma (client).

Om de nieuwsbrief te bezorgen, werken we samen met een externe serviceprovider, MaiChimp, The Rocket Science Group, LLC,675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar MailChimp met het doel de nieuwsbrief te verzenden en deze gegevens worden uitsluitend door hen verwerkt volgens onze instructies die zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig de AVG richtlijnen.

Wijzigingen van onze privacy verklaring

We behouden ons het recht voor om onze privacy verklaring af en toe aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in ons productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om onze privacy verklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Uw nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacy verklaring.

Bedrijf en handelsmerk

Elk bedrijf of handelsmerk dat hier wordt vermeld, is eigendom van het betreffende bedrijf. Het benoemen van merken en namen is uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Rusland-specifieke bepalingen

Voor gebruikers en bezoekers gevestigd in Rusland geldt dat de informatie en services op onze website niet zijn bedoeld voor inwoners van Rusland die tevens woonachtig zijn in Rusland.

Als u Russisch staatsburger bent van Rusland, wordt u hierbij uitdrukkelijk op de hoogte gebracht dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt via deze website, e-mail of enig ander (digitaal) medium, uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid en risico is. U gaat er verder mee akkoord dat u ons niet verantwoordelijk zult houden voor enige niet-naleving van de wet- en regelgeving in Rusland.