Dr. Hauschka
Küldetésünk

Küldetésünk

A Dr. Hauschka készítmények alapvető emberi szükségleteket elégítenek ki. A világot azáltal szolgáljuk, hogy a lehető legszélesebb körhöz juttatjuk el a termékeket és azt a szemléletet, amit hordoznak. Munkánkat, a szakmaiságot és a hitelességet előtérbe helyezve, a termékek szellemi hátteréhez kapcsolódva végezzük.

Kapcsolatainkat az egymás iránt érzett bizalom, tisztelet és elfogadás, a munkánkban való teljes jelenlét, tudatosság és rugalmasság határozza meg a csapaton belül, és partnereinkkel.

Törekszünk arra, hogy a lehető legjobbat és legtöbbet tudjuk nyújtani az embereknek közösségünk munkája által, ezért tudatosan fejlesztjük egyéni képességeinket, erősítve a csapat értékét és eredményességét.

A múltat és annak minden eredményét elismerjük, tiszteletben tartva elődeinket és mindazt, amit létrehoztak, hiszen nélküle nem létezne jelenünk, amire építjük a jövőt.

Szándékunk szerint, a cég által elért eredmény fenntartja a céget és lehetőséget teremt a fejlődésre. Egyben biztosítja a közösség tagjainak megélhetését, és olyan antropozófiai alapokon nyugvó kezdeményezéseket támogat, amelyek gyógyító impulzusként képesek hatni a társadalomban.