Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Kysymyksiä ympäristönsuojelusta

Panostaako Dr. Hauschka ympäristönsuojeluun?

Kyllä. Ympäristönsuojelu on vastuun kantamista ja me haluamme Demeter-filosofian mukaisesti omalta osaltamme tervehdyttää maapalloa ja säilyttää sen tuleville sukupolville. Ympäristönsuojelussa toimimme aina neljän periaatteen pohjalta:

  • Kulutamme luonnonvaroja säästeliäästi ja pyrimme käyttämään luonnollisia, mieluiten luomutuotannosta saatavia raaka-aineita
  • Käsittelemme näitä raaka-aineita harkiten ja kierrätysmahdollisuudet huomioonottaen
  • Käytämme uusiutuvista raaka-aineista saatavia aineksia ja materiaaleja
  • Minimoimme luonnonvarojen kulutuksen ja käytämme mahdollisuuksien mukaan uusiutuvia energianlähteitä

Kuuluuko ympäristösertifiointi Dr. Hauschkan tavoitteisiin?

Dr. Hauschkalle myönnettiin ensimmäinen DIN EN ISO 14001- ja EMAS-sertifikaatti vuonna 1999. Tämän auditoinnin tulokset päivitetään ja julkistetaan joka vuosi ympäristöselonteossamme, jolla viestimme luonnon- ja ympäristönsuojelua koskevista toimenpiteistämme.

Lue lisää Dr. Hauschka ympäristönsuojelusta.

Käytetäänkö Dr. Hauschka kosmetiikan valmistuksessa kestävästi tuotettua sähköä?

Me käytämme vain 100 % vihreää sähköä, jonka ostamme paikalliselta sähköntuottajalta Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). Lisäksi tuotamme itse n. 160 000 kilowattituntia aurinkopaneeleillamme, jotka peittävät 885 m2 kattopinta-alastamme.

Lue lisää Dr. Hauschka ympäristönsuojelusta.

Vähentääkö Dr. Hauschka CO2-päästöjä?

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on jo monien vuosien ajan ollut yksi tärkeimmistä ympäristötavoitteistamme. Mielestämme päämääränä täytyy olla kasvihuonekaasujen todellinen vähentäminen, emmekä pidä nykyisin yleistä CO2-päästökauppaa mielekkäänä vähennyskeinona. Vuodesta 2010 vuoteen 2015 yrityksemme hiilidioksidipäästöt näyttäisivät lisääntyneen 1 042 tonnilla eli 55 % (henkilöstömme kasvoi samassa ajassa 16 % ja liikevaihtomme 26 %). Vuodesta 2014 lähtien luvuissa on kuitenkin mukana sellaisia päästölähteitä (esim. työmatkat), joita vuonna 2010 ei vielä otettu huomioon. Kun verrataan vuosien 2014 ja 2015 kehitystä CO2-päästöt ovat vähentyneet 59 tonnilla eli 2 %, samalla kun henkilöstömme on kasvanut 2,6 % ja liikevaihtomme 0,7 %.

Lue lisää Dr. Hauschka ympäristönsuojelusta.

Millä tavoin Dr. Hauschka säästää vettä?

Me keräämme sadevettä ja käytämme sitä mahdollisuuksien mukaan mm. wc:n huuhteluun, puutarhan kasteluun ja teknisten laitteistojen jäähdytykseen.

Lue lisää Dr. Hauschka ympäristönsuojelusta.

Huomioiko Dr. Hauschka ympäristöasiat myös hankinnoissaan?

Juuri hankintojen kohdalla olemme ottaneet ympäristöasiat todella tarkasti huomioon. Kun ostamme esim. toimistotarvikkeita, tietotekniikkaa (tietokoneet, tulostimet, puhelimet), analyysi- ja laboratoriolaitteita, tuotantolaitteistoja tai mainosmateriaalia kuten tuotteiden esittelytelineitä, kiinnitämme aina huomiota laatuun. Tämä tarkoittaa, että tuotteiden ja niiden valmistajien on täytettävä monia kriteereitä.

  • Taloudellisuus: Onko tuote pitkäikäinen, laadukas ja taloudellisesti kannattava ostos?
  • Ekologisuus: Kuinka paljon luonnonvaroja tuotannossa on käytetty? Onko tuote paikallinen (lyhyet kuljetusmatkat), ekologinen, luonnollinen (ei geenimuunneltu), uusiutuvista raaka-aineista valmistettu ja kierrätyskelpoinen?
  • Sosiaalivastuu: Maksaako yritys työntekijöilleen kunnollista palkkaa, suojeleeko se heitä terveydellisiltä haitoilta, ovatko syrjintä ja lapsityövoima kiellettyjä?

Esimerkki: Asiakaslehtemme viaWALAn ohella myös muille esitteillemme (WALA ympäristöselonteko, henkilöstölehti QuintEssenz) ja seminaarimapeillemme on nyt myönnetty Sininen enkeli -ympäristömerkki.  Sininen enkeli myönnetään painotuotteille, joiden valmistuksessa käytetään suurelta osalta kierrätyspaperia, mikä säästää luonnonvaroja. Lisäksi olemme jatkuvasti vähentäneet ostamamme mainosmateriaalin määrää: vuonna 2013 määrä oli 535 tonnia ja se laski 507 tonniin vuonna 2014 ja edelleen 499 tonniin vuonna 2015.

Kuinka Dr. Hauschka vähentää jätteen määrää?

Jokaisessa tuotantolaitoksessa syntyy jonkin verran jätettä. Meillä jätteenhallinta perustuu kierrätystalouteen. Päätavoitteena on jätteen välttäminen yleensä. Seuraavalla sijalla on uusiokäytön edistäminen. Parasta uusiokäyttöä on klassinen kierrätys: paperista tehdään jälleen paperia ja muovista uutta muovia. Myös lämmöntuotanto on hyötykäyttöä ja siihen soveltuvat jätteet käsitellään jätteenpolttolaitoksissa. Näin syntyy lämmitysenergiaa, esim. kaukolämpöä. Kasvi- ja keittiöjätteet kuljetamme Schwäbische Albin Türkheimin biokaasulaitokselle. Tietyt aineet ja yllämainitusta poikkeavat jätteet hävitetään ympäristöystävällisesti. Lisäksi yrityksemme palveluksessa on jätevaltuutettu, joka on alan asiantuntija. Kaikki työntekijämme voivat ottaa häneen yhteyttä kaikissa jätteenhallintaa koskevissa kysymyksissä.

Lue lisää Dr. Hauschka ympäristönsuojelusta.