Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

Ihminen ja luonto

Koko WALAn olemassaolon ajan vastuullinen suhtautuminen luontoon ja ihmiseen on muodostanut pohjan yrityksen toiminnalle. Tämä käy ilmi sekä yrityksen sosiaalisista rakenteista että useista esimerkeistä WALAn luonnonvaroja säästävästä toiminnasta.

WALA keskittyy WALA-lääkkeiden, Dr. Hauschka ‑kosmetiikan ja Dr. Hauschka Med ‑valmisteiden tuotannossa ihmisen, luonnon ja ympäristön tarpeisiin myös yhteistyökumppaneita valitessaan. Näillä sivuilla voit tutustua tähänastisiin yhteistyöhankkeisiin.

Haluatko yhteistyöhön WALAn kanssa?
Ota yhteyttä:

info@wala.fi