Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Küsimused keskkonnakaitse

Kas Dr. Hauschka tegeleb keskkonnakaitsega?

Jah. Keskkonnakaitse tähendab meie jaoks vastutustundlikkust ning panustamist planeedi säilimisse tulevaste põlvkondade jaoks ja tervendamisse biodünaamilise põllunduse põhimõtetest lähtuvalt. Meie keskkonnakaitsemeetmed rajanevad neljal põhimõttel:

  • maavarade säästev kasutamine ning võimalusel mahe- ja/või biodünaamilise põllunduse kvaliteediga loodusliku tooraine kasutamine
  • selle tooraine hoolikas, taaskasutuse põhimõtteid järgiv töötlemine
  • taastuvast toorainest saadud koostisainete kasutamine
  • maavarade minimaalne kasutamine ning võimalusel taastuvate energiaallikate kasutamine

Kas Dr. Hauschkal on olemas keskkonnasertifikaadid?

1999. aastal viidi meil esmakordselt läbi DIN EN ISO 14001 nõuetele vastav ning EMA (keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem) sertimine. Selle auditi tulemused esitame igal aastal oma keskkonnadeklaratsioonis, et teavitada avalikkust meetmetest, mida me rakendame looduse ja keskkonna kaitsmiseks.

Tutvu põhjalikumalt sellega, kuidas me keskkonda hoiame.

Kas Dr. Hauschka kosmeetikat toodetakse taastuvenergiat kasutades?

Me kasutame 100% maheenergiat kohalikult energiatootjalt Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). Umbes 160 000 kilovatt-tundi elektrienergiat saame tehase katustele paigaldatud päikesepatareidelt, mille pindala on 885 ruutmeetrit. 

Siit leiad lisainfot selle kohta, kuidas me keskkonda hoiame.

Kas Dr. Hauschka vähendab süsinikuemissiooni?

Üks kõige tähtsamaid keskkonnateemalisi eesmärke meie jaoks on CO2 emissiooni vähendamine tootmises. Me teeme seda juba aastaid. Ka peame me oluliseks kasvuhoonegaaside vähendamist. Meie arvates ei ole täna üha enam rakendatav heitkoguste kompensatsioon asjakohane. 20102015 oli meie süsinikdioksiidi heitkogus kokku 1042 tonni, mis teeb kasvuks 55% (samal perioodil oli töötajate arvu kasv 16% ja käibekasv 26%). Ent me arvasime 2014. aasta näitajate hulka ka emissiooniallikad (näiteks töölähetused), mida me 2010. aastal ei arvestanud. Võrreldes omavahel aastaid 2014 ja 2015 vähenes CO2 heitkogus 2% (59 tonnini), samas kui töötajate arv kasvas sama perioodi jooksul 2,6% ja kasum 0,7%.

Tutvu põhjalikumalt sellega, kuidas me keskkonda hoiame.

Mida teeb Dr. Hauschka vee säästmiseks?

Me kasutame igal mõistlikul võimalusel vihmavett, kogudes seda tsisternidesse ning kasutades WC-des, meie ravimtaimeaia kastmisel ja tehniliste seadmete jahutamisel.

Tutvu põhjalikumalt sellega, kuidas me keskkonda hoiame.

Kas Dr. Hauschka arvestab hankeid tehes keskkonnaga?

Hanked on keskkonnateema, millesse me suhtume täie tõsidusega. Igapäevatöö tarvis ostame me kontori- ja IT-tarbeid (arvutid, printerid, telefonid), seadmeid (labori- ja analüüsiseadmed), tootmissüsteeme ja reklaammaterjalide väljapanekuks vajalikku mööblit. Hankeid tehes on kvaliteet meie jaoks oluline. See tähendab, et tooted ja tootjad peavad vastama järgmistele tingimustele:

  • Majanduslik: kas toode kestab kaua, on hea kvaliteediga ja majanduslikult mõistlik soetada?
  • Keskkonnast lähtuv: millist toorainet tootmisel kasutati? Ideaalis peaks toode olema kohalikku päritolu (tarbetu transpordi vältimiseks), keskkonnasõbralik, geneetiliselt muundamata, taastuvatest materjalidest ja taaskasutatav.
  • Sotsiaalne: kas tootja maksab töötajatele õiglast töötasu, kaitseb neid terviseriskide eest, ei diskrimineeri ega kasuta lapstööjõudu?

Üks näide. Nii meie kliendiajakiri „viaWALA“ kui teised trükised (WALA keskkonnadeklaratsioon, töötajate uudiskiri „QuintEssenz“) kannavad märgist Blauer Engel (Sinine ingel). Nagu ka meie seminarimapid. Blauer Engel märgist kandvad trükised säästavad loodust, sest neis on suur vanapaberi osakaal. Lisaks oleme me jätkuvalt vähendanud reklaammaterjalide hulka: 535 tonnilt 2013. aastal 507 tonnile 2014. aastal ja 499 tonnile 2015. aastal.

Kuidas vähendab Dr. Hauschka jäätmete hulka?

Tootmisega kaasneb alati teatud hulk jäätmeid. Meie jäätmemajanduse aluseks on nn materjalitsükkel. Eelkõige püüame jäätmeid vältida. Teiseks kasutame neid mõistlikult. Parim lahendus selleks on  traditsiooniline taaskasutus: paberist valmistatakse uut paberit, plastikust uut plastikut. Ühtlasi hindame ka soojuse taaskasutamist jäätmekütust kasutatavates elektrijaamades põletatakse selleks sobivaid jäätmeid. Sellest saab energiat, mida kasutatakse näiteks kaugsoojuskütteks. Taime- ja köögijäätmed viime me Švaabi Alpides asuvasse Türksheimi biogaasijaama. Materjalid ja jäätmed, mille puhul eelnimetatud utiliseerimisviise kasutada ei saa, hävitatakse keskkonnasõbralikult. Meil töötab  ka jäätmekäitlusjuht, kes neis teemades end koduselt tunneb. Kõigis jäätmemajandusküsimustes saavad kõik töötajad selle daami poole alati pöörduda.

Tutvu põhjalikumalt sellega, kuidas me keskkonda hoiame.