Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

WALA Sihtasutus

Kasum on huvitav, kui see avab uusi võimalusi

WALA Heilmittel GmbH on äriettevõte, mis peab tootma ka kasumit. Kuid kasum on meie jaoks vaid vahend eesmärgi saavutamiseks, mitte eesmärk omaette. Nii mõistis Dr Rudolf Hauschka seda juba 1935. aastal.

Hauschka südameasjaks oli seada inimeste töö kesksele kohale. Ta küsis endalt:

  • Kes peab olema ettevõtte omanik?
  • Kuidas saaks äriidee pikas perspektiivis püsima jääda?
  • Kuidas ja kelle vahel jaotatakse kasum?

WALA Sihtasutuse kaasasutaja Karl Kossmann, kes töötas firmas WALA 1952. aastast oma surmani 2015. aastal, meenutas:
„Viiekümnendatel ei olnud meil tegelikult üldse tegevdirektorit, olime kõik osanikud. ... Ja nüüd tuleb midagi, mis on minu ja WALA jaoks väga tähtis: me soovisime lahendada ettevõtte omandiküsimuse teisiti, kui see kuni selle ajani tavaks oli. ...Tegemist oli ettevõtte omakapitaliga, meie nimetasime seda sotsiaalkapitaliks. Uues põhikirjas oli määratud, et seda sotsiaalkapitali ei saa pärandada, samuti ei saa veresugulastele pärandada osaniku juriidilist tiitlit."

„Meil oli idee teha ühiskondlik-poliitiliselt midagi teisiti.“
(Karl Kossmann)

Nii on WALA tänaseni säilitanud oma ideelised juured, tugeva sõltumatuse olgu üksikisikute või turu huvidest ning ühtsustunde oma juba 800 töötajaga.

Ettevõtluses aktiivne sihtasutus

WALA asutajate ideed viidi ellu aastal 1986, kui rajati WALA Sihtasutus, millele tugineb sellest alates kogu ettevõte. Sihtasutus on 100%-ne osanik firmas WALA Heilmittel GmbH, kuhu kuuluvad WALA ravimid, Dr. Hauschka kosmeetika ja Dr. Hauschka Med.

Mida see konkreetselt tähendab? See tähendab, et kogu osaühingu kasum kuulub sihtasutusele. Seda kasumit kasutatakse tuleviku kindlustamiseks (ning see võimaldab näiteks investeerida).

WALA kuulub usaldusisikuna kõigile. Just nii peab see olema.

Täpsem teave:
WALA Sihtasutuse kodulehekülg