Dr. Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka
Dr.Hauschka

WALA Fonden

Overskud er interessant, når det skaber muligheder.

Som virksomhed skal WALA Heilmittel GmbH naturligvis skabe et overskud, men vi betragter overskuddet som en ressource og ikke som et mål i sig selv. Den tanke ligger i tråd med Dr. Rudolf Hauschkas idéer tilbage i 1935.

Det største mål for Hauschka var at stille de menneskelige aktiviteter i centrum. Derfor stillede han sig selv en række væsentlige spørgsmål

  • Hvem skal eje virksomheden?
  • Hvordan kan vi beskytte virksomhedsånden, så den forbliver intakt over mange år?
  • Hvordan fordeler vi overskuddet - og hvem skal have del i indtægterne?

Karl Kossmann var medstifter af WALA Fonden og arbejdede for WALA fra 1952 og frem til sin død i 2015. Han huskede tydeligt de første år: "I 1950'erne havde vi egentlig ikke nogen ledende direktør. I stedet drev vi virksomheden i fællesskab... Det helt centrale for mig og for WALA var, at vi havde en målsætning om at løse spørgsmålet om virksomhedens ejerskab på en anden måde end det var normalt dengang... Det drejede sig altså om virksomhedens egenkapital. Vi kaldte det virksomhedens socialkapital. De nye vedtægter blev udformet sådan, at hverken socialkapitalen eller ejerskabet kunne gå i arv."

"Vi ønskede at gøre noget helt nyt set ud fra et samfundspolitisk perspektiv."
(Karl Kossmann)

På den måde har WALA helt frem til i dag formået at bevare virksomhedens kerneværdier intakte: en stærk uafhængighed fra enkeltpersoners interesser og markedsinteresser og en høj grad af involvering fra medarbejdernes side - og det på trods af næsten 800 af dem.

En aktiv virksomhedsfond.

WALA-pionerernes idéer mundede i 1986 ud i grundlæggelsen af WALA Fonden, som siden da har fungeret som bærende enhed for den samlede virksomhed. Fonden er eneejer af WALA Heilmittel GmbH, som på sin side har datterselskaberne WALA Arzneimittel, Dr. Hauschka og Dr. Hauschka Med under sig. Hvad betyder det?

Helt konkret betyder det, at alle indtægter fra WALA Heilmittel GmbH tilhører Fonden. Indtægterne bliver brugt til at sikre virksomhedens fremtid (for eksempel gennem investeringer).

Man kan sige, at alle er en slags formuebestyrere og dermed ejer WALA - og præcis sådan ønskede Rudolf Hauschka det fra starten.

Yderligere informationer:
WALA Fondens hjemmeside