Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Spørgsmål til miljøbeskyttelse

Gør Dr. Hauschka noget indenfor miljøbeskyttelse?

Ja. Under miljøbeskyttelse forstår vi en ansvarsfuld opgave for os at yde et bidrag til at opretholde og helbrede vores jord for de næste generationer ifølge Demeter-tanken. Alle vores miljøbeskyttelsesaktiviteter baserer på fire principper:

  • En ressourcebesparende omgang med og anvendelse af naturlige råstoffer, muligst af biologisk-dynamisk dyrkning
  • En skånende bearbejdelse af disse råstoffer under hensyntagning til recyclingtanken
  • Anvendelse af substanser eller udgangsmateriale af fornyelige råstoffer
  • Minimering af ressourceforbrug og muligst anvendelse af vedvarende energi

Bliver Dr. Hauschka miljøcertificeret?

I 1999 gennemførte vi for første gang en certificering efter normen DIN EN ISO 14001 og efter EMAS. Vi sammenfatter resultaterne fra disse audit hvert år påny i vores miljøforklaring og informerer således offentligheden om vores tiltag for naturen og miljøbeskyttelse.

Flere oplysninger om vores miljøbeskyttelse fås hos os.

Bliver Dr. Hauschka kosmetik produceret med vedvarende energi?

Vi anvender 100% økostrøm, som vi får fra den lokale strømleverandør Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). Derudover leverer 885 kvadratmeter solcellemoduler på vores tage circa 160.000 kilowatt-timer.

Flere oplysninger om vores miljøbeskyttelse fås hos os.

Reducerer Dr. Hauschka CO2-emissioner?

En af vores vigtigste miljømål er at reducere vores CO2-emissioner. Det har vi gjort i mange år. Derved er det vigtigt for os reelt at afsænke drivhusgassene. Den CO2-kompensation, som anvendes mere og mere i dag, synes vi ikke fører til målet. Vores CO2-emission er åbenbart steget med 1.042 tons - 55 procent - fra 2010 til 2015 (medarbejderantallet er vokset med 16% og omsætningen med 26%). Men vi har fra 2014 af optaget emissionskilder i beregningen (f.eks. tjenesterejser), som ikke er inkluderet i tallet fra 2010. Hvis man sammenligner udviklingen fra 2014 til 2015, er CO2-emissionen faldet med 59 tons - 2 % - ved en samtidig vækst af medarbejdertallet på 2,6% og en omsætningsstigning på 0,7 %.

Flere oplysninger om vores miljøbeskyttelse fås hos os.

Hvad gør Dr. Hauschka for at spare vand?

Vi anvender regnvand, hvor det er muligt og meningsfuldt. Derfor samler vi nedbør i cisterner. Det bruges til toilletter, til at vande haveområdet samt til køling af de tekniske anlæg.

Flere oplysninger om vores miljøbeskyttelse fås hos os.

Tager Dr. Hauschka hensyn til miljøaspekter, når de køber ind?

Temaet indkøb er et miljøaspekt, som vi beskæftiger os speciel meget med. Vi køber for eksempel kontormaterialer til den daglige drift, men også IT (computer, printer, telefoner), apparater (laboratoriums- og analyseapparater) samt anlæg til fremstilling og reklamemidler som produktreklameskilte. Vi ligger værdi på kvalitet i alle vores indkøb. Det betyder, at produkterne og fabrikanterne skal opfylde følgende kriterier.

  • Økonomisk: Er produktet langtidsholdbar, af en god kvalitet og økonomisk fornuftig?
  • Økologisk: Hvor mange ressourcer blev der brugt til fremstillingen? Er produktet regionalt, som ville være optimalt (for at undgå unødvendig transport), er det økologisk, genteknisk uforandret, af fornyelige råstoffer og kan det recycles?
  • Socialt: Betaler fabrikanten sine ansatte fair, beskytter han dem for sundhedsrisikoer, undgår han diskriminering og børnearbejde?

Et eksempel: Udover vores kundetidsskrift viaWALA har også andre broshurer (WALA miljøerklæring, medarbejdertidsskriftet QuintEssenz) nu logoet ”blå engel”. Vi har også ændret vores seminarmapper. Tryksager med den blå engel har en høj andel genbrugspapir og skåner derfor ressourcer. Derudover kunne vi løbende reducere mængden af reklamemidler, der blev købt: fra 535 tons i 2013 til 507 tons i 2014 og 499 tons i 2015.

Hvordan reducerer Dr. Hauschka affaldsmængden?

Der opstår altid affald, hvor der bliver produceret noget. Vores affaldsmanagement orienterer sig efter det økonomiske kredsløbssystems principper. I første linje forsøger vi generelt at undgå affald. Derefter gør vi os umage med at recycle det fornuftigt. Den bedste metode er den klassiske recycling: Papir bliver til papir igen og kunststof bliver til nyt kunststof. Men også den termiske recycling er til nytte: Affaldskraftværk forbrœnder det affald, der er egnet dertil. Derudaf opstår der energi, som for eksempel kan bruges til fjernvarme. Plante- og køkkenaffald transporterer vi til et biogasanlæg i Türkheim på Schwäbische Alb. Bestemte stoffer og affald, der ikke er egnede til de nævnte bortskaffelser, bortskaffer vi miljøvenligt. I øvrigt har vi ansat en ekspert indenfor dette område, som er ansvarlig for affaldet. Hun er den centrale kontaktperson, hvad der har med affaldshåndtering at gøre, for alle medarbejdere.

Flere oplysninger om vores miljøbeskyttelse fås hos os.