Dr. Hauschka
Spørgsmål til emballeringen

Spørgsmål til emballeringen

Hvorfor giver Dr. Hauschka ikke mulighed for at købe refill-emballage til nogle af produkterne?

Dette skyldes hensyn til hygiejnen, da Dr. Hauschka ikke anvender kemisk-syntetiske konserveringsstoffer.

Efter hvilke kriterier vælges emballagen til Dr. Hauschkas produkter?

Emballeringsmaterialerne skal efterleve flere meget forskellige krav: Materialerne i den såkaldt primære emballering skal i første linje beskytte produktet mod forurening, lys og ilt fra luften. Dermed sikres kvaliteten på de emballerede produkter bedst muligt under opbevaring, transport og anvendelse. Materialer i den sekundære emballering (fx foldebokse) har til formål at beskytte indholdet yderligere mod lyspåvirkninger, brud osv. Samtidig giver de god plads til produktinformationer såsom angivelse af indholdsstoffer og anvisninger vedr. anvendelse af produktet.

Der er først tale om et samlet produkt i høj kvalitet, når et produkts indhold er afstemt med dets emballering. Ved nye produktudviklinger overvejer vi derfor nøje, hvilke emballeringsmaterialer, der skal anvendes, så den høje kvalitet i produkternes sammensætninger bliver beskyttet bedst muligt.

Hvorfor bliver Dr. Hauschkas produkter solgt i aluminiumstuber?

Emballeringens hovedformål er at beskytte produktet mod forurening, lys og ilt fra den omgivende luft. Dermed sikres produkternes kvalitet bedst muligt under opbevaring, transport og anvendelse. For at opnå ovenstående overvejer vi alle fordele og ulemper ved de forskellige forpakningsmaterialer nøje, hver gang vi skal udvikle emballage til et nyt produkt. Særligt når det gælder beskyttelse af produktet, er aluminium et ideelt emballeringsmateriale: Det lader hverken lys eller ilt trænge igennem, og på grund af aluminiummets bevægelighed - dets plastiske form - bliver der ikke trukket forurening eller mikroorganismer fra luften med ind i tuben, når noget af produktet tages ud. På den måde er også de af vores produkter, som indeholder meget følsomme indholdsstoffer, sikret den bedst mulige beskyttelse.

Aluminiumstuberne til Dr. Hauschkas præparater har en indvendig overflade. Overfladen, der efterlever forskrifterne i den tyske lovgivning om levnedsmidler, er ikke fysiologisk betænkelig, og den kan sågar bruges til emballering af fødevarer. Der opstår derfor ingen direkte kontakt mellem cremen og aluminiummet i tuben.

Dr. Hauschka emballager kan tilføres genanvendelseskredsløbet. Aluminium har en meget høj recyclingevne, dvs. at aluminiumtuberne kan anvendes igen efter recyclingen, som kun fordrer minimal energi.