Dr. Hauschka

Det kan eksempelvis være duftroser, som vi bruger til fremstilling af essentielle olier eller mandeltræer og jojoba-buske. Til vores formler vil vi imidlertid også gerne hente disse plantearter fra økologisk jordbrug. Nogle gange må vi derfor først selv sætte den økologiske produktion af råstoffet i gang. Det gælder for eksempel for råstofferne essentiel rosenolie, mangosmør, ricinusolie og sheasmør. Vi støtter avlerne med finansielle midler og med vores viden om økologisk dyrkning. Vi yder hjælp i forbindelse med øko-certificeringer og garanterer avlerne en vis fast afsætning.

Fair handelsrelationer med rod i gensidig tillid og selvstændigt udviklingspotentiale for vore partnere er en selvfølgelighed for os. Vi har derfor indgået faste og længerevarende samarbejder med en lang række avlere med økologisk jordbrug. Det gælder for eksempel mandel- og olivenbønder i Spanien, jojoba-avlere i Argentina og macadamianødde-avlere i Kenya. Vi hjælper vore partnere med at opbygge de nødvendige produktionskapaciteter, og hvor der er ønske om det, tilbyder vi gratis, regelmæssig konsulentbistand fra en specialist i biodynamisk dyrkning.

I den forbindelse har vi altid fokus på, at vores partnere kan skabe en selvstændig forretning fra deres dyrkning og produktion, og at de kan opnå økonomisk stabilitet. Målet er, at vores partnere ikke er afhængige af os.

Til vores forståelse af denne form for partnerskaber hører også en forventning om gode lokale arbejdsbetingelser. For eksempel har vi givet hjælp og inspiration til, at der blev indrettet rum til socialt samvær på en oliemølle, og vi understøtter, at der bygges passende sanitære rum. Vi lægger nemlig ikke blot vægt på finansiel uafhængighed: Bedre sociale vilkår for de lokale beboere er også et vigtigt tema for os.

Interview med Ralf Kunert

direktør for naturamus GmbH, et datterselskab til WALA Heilmittel GmbH

Hr. Kunert hvordan vil du helt præcist beskrive naturamus GmbH' s opgave?

Som et selvstændigt datterselskab til WALA Heilmittel GmbH står vi for alle indkøb af råstoffer til Dr. Hauschka Kosmetik og WALA Arzneimittel. Det omfatter ca. 1.000 forskellige råstoffer som fx essentielle olier, fede olier, friske planter og farma-hjælpestoffer som fx emulgatorer eller rå-globuli til lægemidlerne.

Du køber så vidt muligt økologiske råstoffer. Hvad gør du i de tilfælde, hvor det ikke er muligt?

Når vi støder på vigtige råstoffer, der enten slet ikke eller kun i meget begrænset omfang kan købes i økologisk kvalitet, indleder vi råstofpartnerskaber rundt om i verden på vegne af WALA. Det er en udtrykkelig del af WALAs filosofi, at disse partnere over tid skal blive økonomisk uafhængige. Derfor er det vigtigt, at de sælger deres produkter til en større kundekreds. Vi bruger meget tid og energi på at føre disse grundsætninger ud i livet.

Du har allerede fundet en partner til leverance af den økologiske macadamia-nøddeolie, som indgår i fremstillingen hos Dr. Hauschka. Hvilke kriterier fulgte du i den proces?

Økologi og fair handel er vigtige kriterier for os. Derfor køber vi økologiske macadamianødder i Kenya, som vi af kvalitetshensyn forarbejder til olie på vores eget produktionssted. Vores lokale partner hedder LIMBUA, og er en økologisk certificeret kenyansk virksomhed. Virksomheden sælger macadamianødder og avocado, som den køber af småbønder. LIMBUA er udsprunget fra et projekt, som vi er meget begejstrede for, nemlig "macadamiafans", der blev grundlagt 2009.

Hvad er det for et initiativ? Hvad er det, der gør dig så begejstret for macadamiafans?

Først og fremmest er macadamiafans drevet af en social idé. Projektet hjælper macadamia-avlerne i Kenya med at få kortere veje mellem producent og konsument. Macadamiafans giver bønderne og deres familier direkte adgang til eksportmarkedet, så det meste af overskuddet ikke går til mellemhandlerne. Det sker i samarbejde med stiftelsen WELT:KLASSE. Tyske elevvirksomheder overtager salget af kenyanske macadamianødder.

Bare lige en enkelt gang til afklaring: Du er begejstret for macadamiafans-projektet, men køber ind hos LIMBUA. Hvordan er de to partnere forbundet med hinanden?

Macadamiafans Kenya Ltd. var starten på det hele. Grundlæggerne, Hannes og Matti Spiecker, grundlagde derudover også LIMBUA Group Limited for at skaffe en bedre indkomst til flere avlere. LIMBUA følger samme filosofi som macadamiafans. Macadamiafans er et uddannelsesprojekt under LIMBUA og har – i overensstemmelse med den tanke, der lå bag grundlæggelsen – hele det afsætningsmæssige fokus på elevvirksomheder. LIMBUA derimod foretager også direkte salg til store erhvervskunder. Det forbedrer tilgangen til markedet for de småbønder, der allerede deltager i projektet – også for de andre økologiske produkter, som de tilbyder. Siden 2009 har der også været en stærkt stigende interesse blandt bønderne i naboområderne. Den udvidede kundekreds giver mulighed for løbende at inkludere flere småbønder. Her spiller den seneste teknik med mobiltelefoner og fingeraftryk også en rolle.

Mobiltelefoner og fingeraftryk? Det lyder interessant. Kan du uddybe det lidt?

Alt LIMBUAs køb og salg af macadamianødder er registreret digitalt. Det foregår via LIMBUAs computersystem, som sikrer de kenyanske jordbrugsproducenter høj transparens. Producenten bekræfter sin identitet i systemet og logger sig ind på sin konto pr. fingeraftryk. På avlerens kontor er der for det første mulighed for at registrere kontrolbesøg fra konsulenten for økologisk dyrkning. Derudover fremgår det også, hvor mange kilo macadamianødder, avleren sælger af sin samlede produktion til LIMBUA. Når varen først er registreret, får avleren en besked på sin mobiltelefon om, hvor meget han får pr. kilo nødder. Nødderne registreres nu igen via stregkodelæser på LIMBUAs fabrik, og så snart mængden er bekræftet, overføres beløbet til avlerens mobilkonto. Systemet er genialt i al sin enkelhed! Og det sker inden for blot få timer.

Du sagde tidligere, at vejene imellem producent og konsument er korte. Men er LIMBUA ikke alligevel nødt til at fungere som mellemhandler, når nødderne skal sælges videre? Og betyder det ikke en forringelse af avlernes indkomst?

Naturligvis er LIMBUA nødt til at dække sine omkostninger. For tiden går hele overskuddet imidlertid til udvidelse af aktiviteterne i Kenya med det mål at give endnu flere avlere mulighed for at sælge deres produkter til en fair pris. Avlerne nyder under alle omstændigheder godt af overskuddet.

Du nævnte også, at de undervisningsprogrammer, som avlerne deltager i, bliver registreret i LIMBUAs digitale system. Hvilke undervisningsprogrammer er det?

Avlerne får finansieret en lang række undervisningsforløb om økologisk dyrkning – herunder hører også besøg fra konsulenter fra LIMBUA. Konsulentbesøgene og deltagelsen i undervisningsprogrammerne er grundlæggende betingelser for en omstilling af produktionen til kontrolleret, økologisk dyrkning. Dermed får avleren mulighed for at øge sin indtægt betydeligt, for økologiske produkter har højere markedspriser.

Er det ikke en fristende tanke for avlerne at spæde de økologiske nødder op med konventionelt dyrkede nødder?

Risikoen for, at det sker, er meget lille. Når macadamiatræerne blomstrer, foretager LIMBUAs medarbejdere en vurdering af den forventede høstmængde. Hvis avleren leverer flere nødder end forventet, modtager han først betaling, når han kan give en forklaring på, hvor den ekstra mængde stammer fra. Derudover bliver nødderne naturligvis underkastet analyser for eksempelvis pesticidrester.

Hvor mange personer har i dag gavn af salget af nødder via LIMBUA?

I Kenya betyder salget af macadamianødder til LIMBUA en fast indkomst for ca. 5.000 bønder. Det kommer naturligvis også bøndernes familier til gode, så i sidste ende bidrager dyrkningen af macadamianødder nok til bedre levevilkår for mere end 25.000 personer. Og så er der også mange elever i Tyskland, som har glæde af salget af macadamianødder.

Hvordan kommer salget af macadamianødder tyske skoleelever til gode?

Det skal ses ud fra en helt anden vinkel. Her tænker jeg på de elever, som sammen med macadamiafans-projektet og stiftelsen WELT:KLASSE overtager salget af de kenyansk avlede macadamianødder i Tyskland. Nogle af disse elever har mulighed for at besøge småbønderne, og det er en værdifuld oplevelse. Her får de et meget konkret eksempel på, hvordan den globale værdikæde fungerer, og dermed også indsigt i, hvordan vores forbrug påvirker de lokale levevilkår. Hvis man lægger vægt på, at varerne bliver produceret økologisk, når man køber ind, så skåner man ikke blot miljøet. I sidste ende hjælper man også den familie, der lever af avlen. I Kenya tilstræber LIMBUA i øvrigt et koncept som ligner WELT:KLASSE gennem dannelsen af LIMBUA Foundation.

En kenyansk stiftelse, som sælger macadamianødder med skoleelever?

Ikke helt. Målsætning er en lidt anden. I Kenya arbejder den almentnyttige LIMBUA Foundation med skoler og universiteter. Dens mål er at give skoleelever og studerende en forståelse for økologiske sammenhænge. Der er undervisningsenheder i skolen og på universiteterne men også på LIMBUAs planteskoler. Temaerne er økologisk dyrkning og biodiversitet. Målet er at skabe et bredt socialt engagement, som forhåbentlig skaber en gensidig forståelse imellem Kenya og Europa.

Køber du kun macadamianødder af LIMBUA? Eller støtter du også projektet på andre måder?

Først og fremmest køber vi nødderne. Vi hjælper imidlertid også virksomheden – fx med markedsføringen. I den sammenhæng er det vigtigt for os, at LIMBUA ikke blot markedsfører macadamianødder, men også andre produkter, eftersom det samlede udbud af økologisk certificerede produkter fra de kenyanske småavlere er meget omfattende. I 2016 fik vi i samarbejde med LIMBUA forarbejdet den første mængde avocadoer fra de kenyanske småavlere til olie. Derudover er vi naturligvis klar over, at særligt virksomheder, som befinder sig i opbygningsfasen, kan have et stort likviditetsproblem. Derfor har vi understøttet LIMBUA, når det gjaldt spørgsmål vedrørende likviditeten – eksempelvis for-finansierede vi høsten. Opbygningen af et langvarigt partnerskab, som både tager et socialt og økologisk ansvar, er ganske enkelt vigtigt for os. Det er noget, vi ved, at vores kunder lægger lige så stor vægt på, som vi gør.

Ønsker du at vide mere om macadamianødden?
Så klik her.

Transparent leveringskæde for kenyanske macadamianødder

Når macadamia-træerne blomstrer, kan der foretages en prognose af den forventede høstmængde. Den indleverede mængde macadamianødder bliver sammenlignet med denne prognose. Hvis mængderne stemmer overens, modtager avleren sin betaling via fingeraftryk og mobiltelefon.

Høstprognose

Høst fra marts til juni

Opkøb af nødderne med digital dokumentation

Passer høstmængden med prognoserne?

Hvis dette er tilfældet, følger en bekræftelse af pengeoverførslen via mobiltelefon