Dr. Hauschka
Fragen zum Umweltschutz

Pitanja o zaštiti okoliša

Podstiče li Dr. Hauschka zaštitu okoliša?

Da. Zaštitu okoliša shvaćamo kao odgovoran zadatak kojim pridonosimo održivosti i, u duhu standarda Demeter, izlječenju Zemlje za nadolazeće generacije. Sve naše mjere zaštite okoliša se baziraju na četiri principa:

  • načinu rada koji štedi resurse i upotrebi prirodnih sirovina, po mogućnosti iz biodinamičkog uzgoja
  • štedljivoj obradi sirovina i uvažavanja koncepta recikliranja
  • korištenju tvari ili polaznih materijala od obnovljivih sirovina
  • minimizaciji iskorištavanja resursa i, ako je moguće, upotrebi obnovljivih izvora energije

Više informacija o zaštiti okoliša potražite kod nas.

Može li se Dr. Hauschka sertificirati za zaštitu okoliša?

Godine 1999. prvi smo put uveli sertificiranje prema normi DIN EN ISO 14001 i prema EMAS-u. Rezultate tih provjera svake godine nanovo prikazujemo u našoj Izjavi o okolišu i tako informišemo javnost o mjerama za zaštitu prirode i okoliša.


Proizvodi li se kozmetika Dr. Hauschka struje iz održivih izvora?

U potpunosti se koristimo ekološkom strujom koju dobivamo od lokalnog dobavljača Bollwerk Energieversorgung Bad Boll GmbH (www.energie-bollwerk.de). Otprilike 160.000 kWh dobivamo i iz sopstvenih krovnih solarnih ćelija čija površina iznosi 885 metara kvadratnih.

Više informacija o zaštiti okoliša potražite kod nas.

Smanjuje li Dr. Hauschka emisije CO2?

Jedan od naših najvažnijih ciljeva u zaštiti okoliša jest smanjivanje sopstvene emisije CO2. To činimo već dugi niz godina. Pritom nam je važno stvarno smanjenje stakleničkih gasova. Smatramo da kompenzacija CO2, koja se danas primjenjuje u sve većoj mjeri, ne vodi nikamo. Između 2010. i 2015. godine naša je emisija CO2s 1.042 tone porasla za 55 posto (porast broja zaposlenika za 16 % i porast prometa za 26 % u navedenom periodu). No od 2014. Godine smo u izračun uključili i izvore emisija (npr. službena putovanja) koji u podacima iz 2010. godine nisu bili uzeti u obzir. Ako uspoređujemo razvoj s 2014. na 2015. godinu, emisija CO2je s 59 tona pala za 2 % i to uz paralelni porast broja zaposlenika od 2,6 % i porast prometa od 0,7 %.

Više informacija o zaštiti okoliša potražite kod nas.

Što Dr. Hauschka čini za uštedu vode?

Kad god je to moguće i opravdano, koristimo kišnicu. Oborine prikupljamo u cisterne i koristimo ih za ispiranje toaleta, navodnjavanje bašte i za hlađenje tehničkih postrojenja.

Više informacija o zaštiti okoliša potražite kod nas.

Obraća li Dr. Hauschka pozornost na aspekte okoliša prilikom nabave?

Temi nabave kao aspektu povezanom s okolišem posvećujemo posebnu pozornost. Za postojeći pogon kupujemo, primjerice, uredski materijal, ali i informatičku opremu (računala, pisače, telefone), uređaje (laboratorijske i analitičke uređaje) kao i instalacije za proizvodnju te promidžbena sredstva poput reklamnih stalaka. Pri svakoj kupnji pazimo na kvalitet. To znači da proizvodi i proizvođači moraju ispuniti sljedeće kriterije.

  • Ekonomske: je li proizvod dugotrajan, kvalitetan i koristan za posao?
  • Ekološke: koliko je resursa iskorišteno za proizvodnju? Je li proizvod u najboljem slučaju regionalnog podrijetla (kako bi se izbjegao nepotreban transport), ima li ekološka svojstva, je li genetski nepromijenjen, iz obnovljivih sirovina i može li se reciklirati?
  • Društvene: plaća li proizvođač pravedno svoje zaposlenike, štiti li ih od zdravstvenih rizika, izbjegava li diskriminaciju i dječji rad?

Primjer: osim našeg časopisa za kupce viaWALA, sada i ostale brošure (WALA Izjava o okolišu, časopis za zaposlenike QuintEssenz) nose logotip „Blauer Engel” („Plavi anđeo”). Promijenile su se i naše seminarske mape. Tiskovine s logotipom plavog anđela sadrže visok udio starog papira i tako čuvaju resurse. Osim toga, uspjeli smo kontinuirano smanjiti količinu kupljenih promidžbenih sredstava: s 535 tona u 2013. godini na 507 tona u 2014. godini te na 499 tona u 2015. godini.

Kako Dr. Hauschka smanjuje količinu otpada?

Posvuda gdje se proizvodi u pravilu se stvara određena količina otpada. Naše upravljanje otpadom temelji se na principima cirkularne ekonomije. Prije svega nastojimo smanjiti količinu otpada, a zatim ga pokušavamo iskoristiti na smislen način. Najbolja mogućnost za to jest klasična reciklaža: od papira ponovno nastaje papir, a od plastike nova plastika. Termičko iskorištavanje otpada također je isplativo: spalionice smeća spaljuju odgovarajući otpad. Time nastaje energija koja, primjerice, služi za grijanje kao iz toplane. Biljni i kuhinjski otpad odvozimo u bioplinsko postrojenje u Türkheimu na Švapskoj visoravni. Određene tvari i otpade koji se ne mogu ukloniti na navedene načine zbrinjavamo na ekološki prihvatljiv način. Osim toga, zaposlili smo i povjerenicu za otpad koja je stručnjak za ovu temu. Ona stoji na raspolaganju za sva pitanja o gospodarenju otpadom te joj se mogu obratiti svi zaposlenici.

Više informacija o zaštiti okoliša potražite kod nas.